Strona główna
Wiadomości
Halina Borowska - Blog żony
Życiorys
Forum
Publikacje
Co myślę o...
Wywiady
Wystąpienia
Kronika
Wyszukiwarka
Galeria
Mamy Cię!
Ankiety
Kontakt
Wiadomości / 17.09.03, 13:02 / Powrót

Pat Cox w Sejmie

O współpracę ponad podziałami politycznymi w zakresie przygotowania Polski do członkostwa w Unii Europejskiej zaapelował 17 września br. w polskim Sejmie przewodniczący Parlamentu Europejskiego Pat Cox. W swoim wystąpieniu podkreślił duże oczekiwania wobec Polski po jej przystąpieniu do UE, dotyczące zwłaszcza roli naszego kraju w rozwoju tzw. wschodniego wymiaru polityki Unii. Zaapelował też o szacunek dla różnorodności Europy. Przemówienia nie słuchali posłowie Ligi Polskich Rodzin, którzy wyszli z sali posiedzeń. Mówi Marek Borowski: - Jako parlamentarzyści i obywatele kraju, który w przyszłym roku stanie się członkiem Unii Europejskiej mamy szczególnie wiele do zawdzięczenia Panu Przewodniczącemu Coxowi. Jest on człowiekiem niezwykle przyjaznym Polsce. To z jego inicjatywy już teraz w pracach Parlamentu Europejskiego biorą udział obserwatorzy z polskiego parlamentu oraz innych krajów wstępujących do Unii. Pat Cox uczynił priorytetem swojej prezydencji jak najlepsze przygotowanie Parlamentu Europejskiego do przyjęcia nowych członków. Wysiłki Pana Przewodniczącego przyczyniły się też do podniesienia prestiżu i znaczenia Parlamentu Europejskiego w całym procesie europejskim. Parlament okazał się doskonałym gospodarzem, uczestnikiem i partnerem Konwentu do spraw przyszłości Europy. Obecnie, gdy stoimy przed procesem integracji już nie 15-ki lecz grupy 25. a w 2007 r. 27. krajów, rola Parlamentu Europejskiego wydaje się nie do przecenienia. Znalazło to swój wyraz w procesie konstytucyjnym. Projekt Traktatu konstytucyjnego jest w znacznej mierze dziełem europejskich parlamentarzystów i przewiduje nowe uprawnienia dla parlamentów narodowych, związane z kontrolą przestrzegania zasad proporcjonalności i pomocniczości. Spowoduje to dalsze zacieśnienie współpracy między parlamentami narodowymi a Parlamentem Europejskim, czego Pat Cox był zawsze orędownikiem i niestrudzonym uczestnikiem. Zobacz wystąpienie po przemówieniu Pata Coxa

Powrót do "Wiadomości" / Do góry