Strona główna
Wiadomości
Halina Borowska - Blog żony
Życiorys
Forum
Publikacje
Co myślę o...
Wywiady
Wystąpienia
Kronika
Wyszukiwarka
Galeria
Mamy Cię!
Ankiety
Kontakt
Wiadomości / 22.10.03, 10:26 / Powrót

Sześciu europejskich prezydentów ostrzega przed europesymizmem

Prezydenci Polski, Węgier, Łotwy, Niemiec oraz Finlandii spotkali się 18 października br. w Portugalii, dokąd przybyli na zaproszenie prezydenta portugalskiego Jorge Sampaio na nieformalną wymianę poglądów. Wiodącymi tematami spotkania były: rozszerzenie UE jako szansa dla kontynentu europejskiego; polityczne pogłębienie Unii; Europa a wyzwania gospodarki i społeczeństwa informacyjnego; działania na rzecz obywatelstwa europejskiego i europejskiej tożsamości. Podczas konsultacji prezydenci wyrazili zaniepokojenie rosnącym pesymizmem wśród społeczeństwa europejskiego, wskazując na konieczność umocnienia przywiązania obywateli do projektu zjednoczenia Europy. Mówi Marek Borowski:- Tu nasuwają się różne komentarze. Po pierwsze, wejście Polski i pozostałych 9-ciu krajów do Unii Europejskiej odbywa się w czasie niewątpliwie trudnym politycznie. Toczy się bowiem bardzo trudna europejska debata nad kształtem reform instytucjonalnych UE oraz polityk wspólnotowych, zaproponowanych w projekcie Traktatu Konstytucyjnego UE, który jest przedmiotem obrad zainaugurowanej w bieżącym miesiącu Konferencji Międzyrządowej w Rzymie. Zrozumienie naszego stanowiska przez unijnych partnerów wymaga prowadzenia intensywnego dialogu na wszystkich płaszczyznach. Rozmowy robocze prezydentów w Portugalii niewątpliwie należy uznać jako pożyteczną i potrzebną inicjatywę dla pogłębienia znajomości stanowisk stron i argumentacji. Należy przy tym dodać, iż niektórzy unijni politycy zarzucają nam, że Polska stawia na ostrzu noża kwestię Nicei i stwarza zagrożenie w postaci zablokowania przyjęcia projektu Traktatu konstytucyjnego w czasie wspomnianej wyżej Konferencji. Takie nieformalne spotkania (na różnych szczeblach) dobrze służą budowaniu wzajemnego zaufania, otwartości i zdolności do osiągania kompromisów w najbardziej kontrowersyjnych sprawach, jaką w tym przypadku jest dla nas m.in.kwestia zachowania systemu nicejskiego w projekcie przyszłej, europejskiej konstytucji. Po drugie, podczas spotkania prezydenci wskazali na ważne wyzwanie, jakim jest budowa stanu świadomości europejskiej i konstytucyjnej i w związku z tym na konieczność prowadzenia dialogu ze społeczeństwem w krajach członkowskich i przystępujących do Unii. To pilne zadanie zważywszy na fakt, że z powodu stagnacji gospodarczej opinia publiczna krajów europejskich staje się nieufna wobec kontynuacji jednoczenia Europy, a cieniem na to wszystko kładzie się problem rosnącego bezrobocia. Umocnienie zaufania obywateli do Europy jest konieczne, także i z tego względu, iż w wielu krajach członkowskich UE nowy Traktat konstytucyjny UE, ma być (w świetle zapowiedzi) przedmiotem referendum.

Powrót do "Wiadomości" / Do góry