Strona główna
Wiadomości
Halina Borowska - Blog żony
Życiorys
Forum
Publikacje
Co myślę o...
Wywiady
Wystąpienia
Kronika
Wyszukiwarka
Galeria
Mamy Cię!
Ankiety
Kontakt
Wiadomości / 09.12.03, 09:57 / Powrót

Zalecenia dla szefów komisji sejmowych

8 grudnia odbyła się konferencja prasowa marszałka Sejmu Marka Borowskiego, podczas której marszałek poinformował o zaleceniach, jakie przekazał szefom komisji sejmowych, mających na celu wzmocnienie jakości i przejrzystości stanowionego prawa. Mówi Marek Borowski: - W Sejmie podjęto już szereg działań w tym zakresie. Przypomnę tu o wzmożonej kontroli projektów ustaw (niezgodne z regulaminem i obowiązującym prawem odsyłane są wnioskodawcom do poprawki), egzekwowaniu obowiązku przedkładania wraz z projektem ustawy projektów aktów wykonawczych lub ich założeń, instytucji tzw. drugiego czytania "bis" (zwrot sprawozdania do komisji z zaleceniem przepracowania), wykorzystywaniu uprawnień Komisji Ustawodawczej do kontroli zgodności projektów z prawem, czy też rejestrowaniu - od września br. - posiedzeń podkomisji. To jednak nie wystarczy. Wiele wniosków i propozycji zmian zgłaszają posłowie, część z nich wymaga jednak nowelizacji regulaminu Sejmu, a nawet Konstytucji. W związku z tym, że działać trzeba szybko, skierowałem do przewodniczących komisji pewne zalecenia, wykorzystując także wnioski z dyskusji na forum Prezydium Sejmu oraz Konwentu Seniorów. Zalecenia te są trojakiego rodzaju. Pierwsza grupa ma charakter porządkowy. Chodzi m.in. o to, by podczas posiedzenia komisji poszczególne grupy uczestników procesu legislacyjnego, a więc posłowie, przedstawiciele rządu, pracownicy Kancelarii Sejmu - z jednej strony oraz przedstawiciele organizacji i podmiotów zaproszonych na posiedzenie i mediów - z drugiej, nie mieszali się ze sobą, lecz zajmowali w sali oddzielne "sektory". Powinni też wpisywać się na odrębne listy obecności. Druga grupa zaleceń dotyczy udziału w pracach nad projektem ustawy zaproszonych organizacji lub podmiotów. Dopuszczeni do tych prac, również w podkomisjach, powinni być wyłącznie eksperci zaakceptowani przez komisję - po uprzednim złożeniu oświadczeń o swoich związkach z organizacją lub podmiotem zainteresowanym kształtem ustawy lub o ewentualnym udziale w przygotowaniu projektu. Lista organizacji i innych podmiotów zaproszonych do prac nad projektem ustawy powinna być również zaakceptowana przez komisję. Trzecia grupa zaleceń dotyczy zasad rozpatrywania projektów ustaw. Chodzi m.in. o to, by komisja pozyskiwała od przedstawiciela wnioskodawców dodatkowe informacje o podmiotach lub grupach interesu, dla których działalności projektowana regulacja spowoduje istotne zmiany. A także o to, by umożliwić zainteresowanym organizacjom i podmiotom publiczne zaprezentowanie stanowisk oraz stworzenie im warunków do zgłaszania wniosków, uwag i konkretnych propozycji zmian do projektu ustawy. Poprawki lub propozycje zmian do projektu winny być przedkładane wyłącznie na piśmie, a głos w dyskusji mogą zabierać tylko te osoby, których nazwiska znajdują się na listach obecności. Sądzę, że po pewnym okresie stosowania tych reguł w praktyce, mogą one stać się podstawą zmian w regulaminie Sejmu.

Powrót do "Wiadomości" / Do góry