Strona główna
Wiadomości
Halina Borowska - Blog żony
Życiorys
Forum
Publikacje
Co myślę o...
Wywiady
Wystąpienia
Kronika
Wyszukiwarka
Galeria
Mamy Cię!
Ankiety
Kontakt
Wiadomości / 11.12.03, 15:13 / Powrót

Andrzej Lepper nie będzie kandydował do Komisji śledczej

Prezydium Sejmu zdecydowało wieczorem 10 grudnia o skreśleniu Andrzeja Leppera z listy kandydatów do komisji śledczej badającej tzw. sprawę Rywina. Prezydium podjęło tę uchwałę bez zdań odrębnych. Oznacza to, że nie będzie głosowania w Sejmie nad kandydaturą A. Leppera. Posłowie Samoobrony zapowiedzieli, że nie wystawią nowego kandydata na członka komisji śledczej, dopóki będą w niej zasiadać posłowie pozbawieni immunitetu (chodzi o posła Jana Marię Rokitę). Komentarz Marka Borowskiego: - Prezydium nie zgodziło się, żeby osoba, na której ciąży zarzut prokuratorski z oskarżenia publicznego, była członkiem komisji śledczej. Komisja wszak została powołana także do oceny reakcji władz publicznych na aferę Rywina. Do tych władz zalicza się też prokuratura - Prokurator Generalny był przesłuchiwany przez komisję. Oczywiste są wątpliwości, czy Andrzej Lepper, na którym ciążą zarzuty prokuratorskie, zachowałby wymaganą w ustawie o komisji śledczej bezstronność w ocenie pracy prokuratury. Drugą przesłanką, która zdecydowała o skreśleniu przez Prezydium Sejmu kandydatury A. Leppera, było przekonanie, że w komisji, która zajmuje się dociekaniem, czy nie zostało naruszone prawo, nie może zasiadać osoba, której zarzuca się łamanie prawa. Byłoby to czymś zupełnie niezrozumiałym dla opinii publicznej. Naruszałoby powagę komisji i godność Wysokiej Izby. Nie chodzi tu jednak o wszystkie przypadki postępowania przed sądem, np. w sprawach między osobami prywatnymi, z oskarżenia cywilnego, ale tylko o zarzuty karne, prokuratorskie, z oskarżenia publicznego. Jan Maria Rokita został pozwany do sądu w sprawie z oskarżenia prywatnego (o naruszenie dóbr osobistych, czyli zniesławienie). Prokuratura nie stawia mu żadnych zarzutów o przestępstwo. W Samoobronie jest wielu posłów, do których nie ma zastrzeżeń natury prawnej, nie sądzę więc, żeby był jakiś problem ze wskazaniem innego kandydata. Oczywiście, jeśli Samoobrona będzie chciała to zrobić. Jak widać - nie chce, a to oznacza, że sama rezygnuje z uczestnictwa w komisji śledczej. Kworum jednak w komisji jest i może ona normalnie funkcjonować.

Powrót do "Wiadomości" / Do góry