Strona główna
Wiadomości
Halina Borowska - Blog żony
Życiorys
Forum
Publikacje
Co myślę o...
Wywiady
Wystąpienia
Kronika
Wyszukiwarka
Galeria
Mamy Cię!
Ankiety
Kontakt
Wiadomości / 09.01.04, 18:14 / Powrót

Sejm przed nowymi zadaniami

7 stycznia 2004 r. odbyła się w Sejmie debata nad trzema projektami ustaw oraz projektem uchwały o zmianie Regulaminu Sejmu, dotyczących współpracy między rządem a parlamentem w sprawach europejskich oraz utworzenia nowej komisji europejskiej. Wśród wnioskodawców był Marszałek Sejmu. Wszystkie projekty zostały skierowane do dalszych prac w komisjach. Mówi Marek Borowski: - Po raz pierwszy w tej kadencji i po raz pierwszy od wielu lat marszałek Sejmu był przedstawicielem wnioskodawców projektu ustawy oraz projektu uchwały o zmianie regulaminu Sejmu. Wynikało to z charakteru tych projektów. Oba są powiązane ze sobą i dotyczą sprawy dla Sejmu zasadniczej - roli Sejmu i jego organów po 1 maja 2004 r., czyli po uzyskaniu przez Polskę formalnego członkostwa w Unii Europejskiej. Rola ta zmieni się w sposób istotny, gdyż znaczna część ustaw powstawać będzie w Komisji Europejskiej, a następnie będzie uchwalana przez ministrów z 25 krajów członkowskich oraz przez Parlament Europejski. Rolą Sejmu będzie opiniowanie dla rządu projektów tych ustaw, a następnie przygotowanie zaleceń w formie opinii dla ministra akceptującego w imieniu naszego kraju gotową ustawę w Radzie Ministrów UE. Sejm będzie także na wniosek rządu uchwalał ustawy włączające prawo europejskie do prawodawstwa polskiego. I wreszcie, będzie opiniował polskich kandydatów rekomendowanych przez Radę Ministrów na ważniejsze stanowiska w instytucjach unijnych. Są to więc zadania niezwykle istotne, a ich realizacja wymaga ustawowego uregulowania zasad współpracy rządu z Sejmem, jak również zmian w regulaminie Sejmu. Przygotowanie propozycji w tym zakresie było obowiązkiem Prezydium Sejmu, które upoważniło marszałka do przedstawienia ich Wysokiej Izbie. Wśród wnioskodawców obu projektów znaleźli się prawie wszyscy członkowie Konwentu Seniorów, co dowodnie świadczy o ponadpartyjnym charakterze przedstawionych propozycji oraz szerokiej akceptacji ich generalnych założeń. Tezy tej nie zmienia fakt zgłoszenia do laski marszałkowskiej dwóch jeszcze projektów poselskich - PO i PiS. Oba te projekty w większości swych postanowień są zbieżne z projektami Prezydium Sejmu, a w niektórych punktach wręcz identyczne. Jestem przekonany, że komisje starannie rozpatrzą wszystkie proponowane rozwiązania i wybiorą te z nich, które pozostawać będą w zgodzie z obowiązującym prawem, ale jednocześnie będą najlepiej służyć interesom Polski w Unii Europejskiej i roli parlamentu jako wyraziciela i reprezentanta polskiego społeczeństwa. Wraz z wejściem Polski do UE nasz kraj czekają ogromne zmiany i konieczność przystosowań obejmujących nie tylko władzę wykonawczą i sądowniczą, ale w znaczącym stopniu także ustawodawczą. Polski parlament zajmuje w tych przemianach istotne miejsce. Wierzę, że mimo różnic politycznych dzielących poszczególne partie podołamy nowym obowiązkom.Zobacz wystąpienie

Powrót do "Wiadomości" / Do góry