Strona główna
Wiadomości
Halina Borowska - Blog żony
Życiorys
Forum
Publikacje
Co myślę o...
Wywiady
Wystąpienia
Kronika
Wyszukiwarka
Galeria
Mamy Cię!
Ankiety
Kontakt
Wiadomości / 27.07.04, 15:46 / Powrót

Miesiąc rządu Marka Belki

23 lipca, w miesiąc po udzieleniu wotum zaufania rządowi Marka Belki, Socjaldemokracja Polska przedstawiła na konferencji prasowej swoją ocenę funkcjonowania rządu. Mówi Marek Borowski: - Wotum zaufania, które SDPL udzieliło premierowi, było obwarowane dwoma podstawowymi warunkami: Po pierwsze - premier podda się na początku października ponownie procedurze wotum zaufania. Po drugie - zrealizuje w trakcie tych nieco ponad trzech miesięcy oczekiwania i postulaty, które zawarliśmy w naszym liście do niego z 22 czerwca br. Dotyczą one - przypomnę - budowy sprawnego, uczciwego państwa, wolnego od korupcji i niejasnych układów oraz prowadzenia przyjaznej ludziom polityki społeczno - gospodarczej. Ocena może się wydawać przedwczesna, zależy nam jednak na tym, żeby te trzy miesiące nie zostały zmarnowane, poświęcone na trwanie, czy też realizację wyłącznie bieżących zadań, ale żeby przyniosły także istotne zmiany w sposobie funkcjonowania państwa oraz w niektórych aspektach polityki społeczno-gospodarczej. Chcielibyśmy też, by nasze działania były przejrzyste dla opinii publicznej. W związku z wejściem M. Balickiego do rządu byliśmy wielokrotnie pytani o to, czy zmieniło się coś w naszym nastawieniu do rządu, czy jesteśmy w koalicji, i jak zachowamy się w głosowaniu nad ponownym wotum zaufania. Na razie realizacja naszych postulatów jest minimalna i gdyby głosowanie nad wotum zaufania miało się odbyć jutro, to byśmy go nie udzielili, nie oznacza to jednak, że - mimo iż od powołania rządu minął dopiero miesiąc - nic nie zostało zrobione. Niektóre sprawy zostały zrealizowane lub są tego bliskie (uchwalenie likwidacji tzw. starego portfela emerytalnego, stabilizacja sytuacji w służbie zdrowia i przyjęcie ustaw zdrowotnych), w innych mamy sygnały o mniej lub bardziej zaawansowanych przygotowaniach (opublikowanie listy wszystkich członków rad nadzorczych z ramienia skarbu państwa, poinformowanie opinii publicznej o śledztwach przeciwko funkcjonariuszom publicznym zamieszanym w sprawy aferalne, na początku października). W przypadku tzw. planu Hausnera, do którego zgłosiliśmy kilka uwag (sprzeciwiliśmy się np. obligatoryjnemu podwyższaniu wieku emerytalnego kobiet, dodatkowej przyspieszonej, weryfikacji rent, obniżaniu rent wdowich), rząd - z tego co mi wiadomo - przygotowuje autopoprawkę, eliminującą z projektu ustawy niesłuszne naszym zdaniem rozwiązania. Pozytywnie oceniamy też politykę kadrową premiera. Ma ona charakter ponadpartyjny. Jedynym cieniem na niej jawi się powołanie Leszka Nikolskiego na sekretarza stanu. Chcemy, żeby kontrakt z premierem był uczciwie realizowany - także z naszej strony. Wywiązujemy się z naszej części zobowiązań. Np. w tak trudnej kwestii, jak ustawa o waloryzacji emerytur i rent, której częścią była postulowana przez nas likwidacja starego portfela, poparliśmy rząd, a jedna z koalicyjnych partii nie poparła. Na pewno będziemy się wywiązywać do końca. Oczekujemy tego także z drugiej strony. Za miesiąc dokonamy drugiej oceny, a pod koniec września - przed wotum zaufania - ostatecznej.

Powrót do "Wiadomości" / Do góry