Strona główna
Wiadomości
Halina Borowska - Blog żony
Życiorys
Forum
Publikacje
Co myślę o...
Wywiady
Wystąpienia
Kronika
Wyszukiwarka
Galeria
Mamy Cię!
Ankiety
Kontakt
Wiadomości / 23.08.04, 10:33 / Powrót

Dwa miesiące rządu Marka Belki w ocenie SDPL

Po upływie dwóch miesięcy od powołania rządu Marka Belki Socjaldemokracja Polska dokonała ponownej jego oceny. W niedzielę, 22 sierpnia, ocenę tę zaprezentowano dziennikarzom na konferencji prasowej. Mówi Marek Borowski: - To publiczne rozliczanie rządu z realizacji naszych postulatów ma na celu pokazanie opinii publicznej, że wotum zaufania, które udzieliliśmy 24 czerwca nie było grą polityczną, czy grą pozorów, ale owocem rzeczywistych przemyśleń. Uznaliśmy, że jeśli rząd Marka Belki i on sam osobiście jako premier będą w stanie, po pierwsze, rozpocząć proces naprawy państwa, likwidacji patologii, odchodzenia od wszechmocnych układów, po drugie - prowadzić politykę ponadpartyjną, to znaczy niekierującą się wąskimi partyjnymi interesami oraz po trzecie - sprzyjać odbudowie polskiej gospodarki, to wotum zaufania warto udzielić. Kontrakt był dwustronny. Rząd przedstawił pakiet zamierzeń legislacyjnych, co do których oczekiwał poparcia z naszej strony. Takie poparcie zadeklarowaliśmy i wywiązujemy się z niego, mimo że niektóre głosowania są dla nas trudne. Co do rządu, miesiąc temu niewiele można było powiedzieć, co było poniekąd usprawiedliwione stosunkowo krótkim czasem jego funkcjonowania. Po dwóch miesiącach ta ocena może już być nieco pełniejsza. Ogólnie rzecz biorąc, z dwóch grup postulatów, które przedstawiliśmy premierowi, bardziej zaawansowana jest realizacja tych, które dotyczą prowadzenia przyjaznej ludziom polityki społeczno-gospodarczej - przyjęta została ustawa zdrowotna, trwają konsultacje rządowe nad tzw. ustawą 203, zlikwidowany został stary portfel emerytalny, rząd odstąpił od obligatoryjnego wieku emerytalnego kobiet na rzecz fakultatywnego wyboru oraz od dodatkowej, przyspieszonej weryfikacji rent. W większości pozostałych kwestii premier zapowiedział podjęcie działań. Jeśli chodzi natomiast o naprawę państwa, postęp jest niewystarczający. Nie ma wciąż ustawy dotyczącej konkursów na stanowiska w administracji rządowej. Nieprzeprowadzanie tych konkursów lub niejasne ich zasady jest jednym z głównych źródeł późniejszej korupcji, a na pewno nepotyzmu i tworzenia się niejasnych układów. Nie ma ustawy ograniczającej liczbę członków rad nadzorczych z ramienia skarbu państwa, a informacje na ich temat, które pojawiły się na stronie internetowej Ministerstwa Skarbu, są dalece niewystarczające. Nie podano do wiadomości publicznej informacji na temat śledztw przeciwko funkcjonariuszom publicznym. Tymczasem racja bytu tego rządu polega na tym, że będzie on naprawiał państwo. Jeżeli nie będzie tego potrafił, czy chciał robić, to tę rację bytu straci. Do ponownego wotum zaufania pozostał jednak jeszcze ponad miesiąc. Są szanse na to, żeby prace w tym obszarze zostały przyspieszone. Generalnie można powiedzieć, że rząd posuwa się w dobrym kierunku. Świadczy też o tym wzrost jego notowań w badaniach opinii publicznej. Pozytywnie oceniana jest, także przez SDPL, polityka kadrowa premiera. W niektórych kwestiach potrzebne są jednak bardziej zdecydowane działania.

Powrót do "Wiadomości" / Do góry