Strona główna
Wiadomości
Halina Borowska - Blog żony
Życiorys
Forum
Publikacje
Co myślę o...
Wywiady
Wystąpienia
Kronika
Wyszukiwarka
Galeria
Mamy Cię!
Ankiety
Kontakt
Wiadomości / 10.09.04, 15:27 / Powrót

Finansowanie nauki

Sejm uchwalił 10 września ustawę o zasadach finansowania nauki, która dostosowuje sposób finansowania nauki do nowych warunków, związanych m.in. z akcesją Polski do UE. Nowe przepisy mają ułatwić wykorzystanie środków na badania i rozwój, pochodzących z unijnych funduszy strukturalnych i funduszy spójności, z inwestycji offsetowych i programów badawczych UE. Jednocześnie minister nauki Michał Kleiber potwierdził, że budżetowe wydatki na naukę w przyszłym roku utrzymają się na poziomie nie niższym niż w roku obecnym (2,9 mld zł). W pierwotnej propozycji nauka miała otrzymać środki budżetowe na badania w wysokości 2,5 mld zł. Mówi Marek Borowski: - Wycofanie się rządu, pod wpływem protestów i apeli środowisk naukowych, z propozycji znacznego zmniejszenia wydatków na badania naukowe w budżecie na rok 2005 i powrót do poziomu tych wydatków z roku 2004, jest krokiem w dobrym kierunku, ale sam fakt, że taką propozycję w ogóle zgłoszono, budzi niepokój. Dlatego Socjaldemokracja Polska wydała w tej sprawie oświadczenie, w którym sprzeciwiamy się ograniczaniu wydatków na badania naukowe i informujemy, że wielkość tych wydatków będzie jednym z ważnych elementów naszej oceny rządowego projektu budżetu na 2005 r. Obecnie Polska przeznacza na naukę najmniej ze wszystkich krajów członkowskich Unii Europejskiej, a jednocześnie zajmujemy ostatnie miejsce wśród 25 krajów UE pod względem wskaźnika poziomu rozwoju cywilizacyjnego. Bez zasadniczej zmiany w strukturze wydatków publicznych w kierunku zwiększania udziału wydatków o charakterze prorozwojowym - a do takich należą wydatki na badania naukowe - Polska nie będzie w stanie zmniejszyć tej luki cywilizacyjnej i przez wiele następnych lat znajdować się będzie na peryferiach nowoczesnej i szybko rozwijającej się Europy. Warto również zwrócić uwagę, że kontynuacja dotychczasowej struktury wydatków z budżetu, w której rozwój nauki nie jest traktowany priorytetowo, zmniejsza szansę Polski na efektywne wykorzystanie funduszy europejskich. Doświadczenia innych krajów wskazują, że największe trwałe sukcesy osiągnęły i osiągają te kraje, które inwestują w ludzi, ich rozwój i umiejętności twórcze.

Powrót do "Wiadomości" / Do góry