Strona główna
Wiadomości
Halina Borowska - Blog żony
Życiorys
Forum
Publikacje
Co myślę o...
Wywiady
Wystąpienia
Kronika
Wyszukiwarka
Galeria
Mamy Cię!
Ankiety
Kontakt
Wiadomości / 26.10.04, 13:50 / Powrót

SDPL konsultuje się z Kościołami

Klub Parlamentarny Socjaldemokracji Polskiej przygotował i przesłał do zainteresowanych kościołów projekt nowelizacji przepisów regulujących kwestie odliczeń podatkowych z darowizn na działalność charytatywno- opiekuńczą prowadzoną przez kościelne osoby prawne. Klub zwrócił się również do Włodzimierza Cimoszewicza jako Przewodniczącego Rządowej Komisji Konkordatowej z pytaniem, kiedy Komisja zajmie się związkami finansowymi między państwem a Kościołem katolickim, w tym problemem utrzymania Funduszu Kościelnego. Komentarz Marka Borowskiego: - Sprawa może się wydawać stosunkowo niewielka. Chodzi o uporządkowanie rozwiązań podatkowych, które dają kościołom szczególne uprawnienia, pozwalają bowiem osobom fizycznym w sposób nieograniczony odpisywać od dochodu (czyli zmniejszać należny budżetowi podatek) darowizny na działalność kościołów. Tymczasem w przypadku innych organizacji pożytku publicznego darowizny na ich rzecz mogą być odpisywane od dochodu tylko do określonej wysokości (dziś jest to maksymalnie 350 zł, a od 1 stycznia 2005 r. - 6% dochodów). W ten sposób przy okazji darowizn budżet dotuje kościoły w nieporównanie większym stopniu niż inne organizacje pozarządowe, np. PCK, Fundację Janiny Ochojskiej itp. Ponadto niektóre kościoły (Katolicki i Prawosławny) korzystają także z nieograniczonych odpisów od osób prawnych. Oznacza to dublowanie się przepisów dotyczących darowizn, co powoduje niepewność podatników i nieprawidłowości w przekazywaniu darowizn na rzecz kościołów. Wątpliwości interpretacyjne mają też organy podatkowe, a nawet - jak wynika z niejednolitego orzecznictwa - Naczelny Sąd Administracyjny. Nierówne traktowanie poszczególnych kościołów i związków wyznaniowych jest z kolei sprzeczne z art. 25 Konstytucji RP stanowiącym, iż kościoły i inne związki wyznaniowe są równouprawnione. Pilną potrzebę uporządkowania tej kwestii widzi również Rada Legislacyjna przy Prezesie Rady Ministrów. W związku z tym przygotowaliśmy projekt, zgodnie z którym instytucje kościelne byłyby poddane regulacjom obowiązującym w ustawach podatkowych, czyli byłyby traktowane jak inne organizacje pozarządowe. Przed złożeniem do laski marszałkowskiej przesłaliśmy go jednak zainteresowanym kościołom w celu uzyskania ich opinii, co jak wiadomo nie jest powszechną praktyką. Chcielibyśmy w ten sposób zademonstrować inne podejście Socjaldemokracji do spraw stosunków między państwem a kościołem. Stoimy zdecydowanie na stanowisku świeckości, neutralności światopoglądowej państwa. Jeśli są rozwiązania, które uważamy za sprzeczne z tą zasadą, to z całą pewnością będziemy postulowali ich zmianę - dotyczy to również istnienia Funduszu Kościelnego - ale w sposób cywilizowany, a więc w konsultacji z zainteresowanymi. Podobnie jak się konsultuje zmiany przepisów ze związkami zawodowymi, związkami pracodawców, czy innymi organizacjami, których te zmiany dotyczą. Kościoły, a zwłaszcza kościół katolicki, są instytucjami zakorzenionymi w Polsce od setek lat. Prowadzą różnorodną działalność - opiekuńczą, dobroczynną, oświatowo-wychowawczą itp. i powinny być traktowane poważnie. Chcielibyśmy, żeby ten standard został przyjęty także przez inne partie, które działają po lewej stronie sceny politycznej.

Powrót do "Wiadomości" / Do góry