Strona główna
Wiadomości
Halina Borowska - Blog żony
Życiorys
Forum
Publikacje
Co myślę o...
Wywiady
Wystąpienia
Kronika
Wyszukiwarka
Galeria
Mamy Cię!
Ankiety
Kontakt
Wiadomości / 28.04.05, 12:12 / Powrót

O godną pracę i płacę - 1 Majowe oświadczenie Socjaldemokracji Polskiej

Od 115 lat ludzie pracy na całym świecie upominają się 1 Maja o swoje prawa. Przez cały rok, także w tym świątecznym dniu, Socjaldemokracja Polska jest z nimi i mocnym głosem mówi: Polska musi być państwem gwarantującym swoim obywatelom godną pracę za godziwą płacę.
Nie ma zgody SDPL na łamanie praw pracowniczych. Są one nie mniej ważne niż pozostałe swobody obywatelskie. Poniewieranie pracownikami i ich godnością jest hańbą polskiej demokracji. Ze szczególną mocą SDPL upomina się o prawa kobiet, często bezprawnie traktowanych jak obywatele drugiej kategorii.
SDPL protestuje przeciwko tolerowaniu w naszym kraju praktyk XIX - wiecznego kapitalizmu. Nie zgadzamy się na poniewieranie ludźmi i nastawianie wyłącznie na zysk pracodawcy. Także w tej dziedzinie mamy aspiracje na miarę XXI wieku. Chcemy równać do najnowocześniejszych krajów świata. Chcemy Polski szybko się rozwijającej i pielęgnującej demokrację, ojczyzny wrażliwej na ludzkie potrzeby i krzywdy.
SDPL przeciwstawia się działaniom zmierzającym do pogorszenia warunków życia naszych obywateli. Dostrzegamy takie zamiary w politycznych planach części polskiej prawicy. Nie potrafi ona oderwać się od neoliberalnych schematów, które prowadzą do coraz większego zróżnicowania materialnego i nierównych szans życiowych.
SDPL walczy o Polskę równych szans, w której żaden człowiek nie pozostaje na marginesie życia. Chcemy ojczyzny, w której edukacja, opieka medyczna i dostęp do kultury nie są luksusem dla zamożnych, lecz prawem wszystkich obywateli.
Pomocną w tej walce jest nam Unia Europejska, od wielu lat krocząca drogą wolności, dobrobytu i ochrony społecznej. Los zdarzył, że 1 Maja jest także rocznicą naszego przystąpienia do tej wspólnoty, kierującej się zasadami tolerancji, sprawiedliwości, równości i solidarności. Pierwszy rok obecności naszego kraju w Unii przyniósł Polsce i Polakom wiele korzyści. Politycy, którzy kiedyś straszyli nas Unią, dziś wolą się do tego nie przyznawać.
A zatem - niech się święci 1 Maja - od roku dzień naszego członkostwa w Unii Europejskiej, a od ponad stu lat dzień upominania się o prawa ludzi pracy.

Marek Borowski
Przewodniczący Socjaldemokracji Polskiej

Powrót do "Wiadomości" / Do góry