Strona główna
Wiadomości
Halina Borowska - Blog żony
Życiorys
Forum
Publikacje
Co myślę o...
Wywiady
Wystąpienia
Kronika
Wyszukiwarka
Galeria
Mamy Cię!
Ankiety
Kontakt
Wiadomości / 10.05.05, 15:50 / Powrót

PLAN BOROWSKIEGO

Uroczystości w 60 rocznicę zakończenia II wojny światowej, zorganizowane przez Prezydenta Putina w Moskwie, a także wcześniejsze wypowiedzi i stanowiska władz rosyjskich dostarczyły wiele przykładów instrumentalnego traktowania przeszłości i zamazywania prawdy historycznej. Musi to niepokoić nie tylko Polskę i Polaków, ale także wszystkie państwa, które rozumieją, że demokratyczną i sprawiedliwą Europę można zbudować tylko na fundamencie prawdy.
Polska ma w tej dziedzinie szczególnie wiele do powiedzenia. Nasza polityka wobec Rosji powinna opierać się na dwóch filarach: prawdzie i partnerstwie.
Od żadnej z tych zasad nie możemy odstąpić. W związku z tym proponuję podjęcie kilku przedsięwzięć, które umożliwią realizację tych celów.

1. Stworzenie przy Ambasadzie Polski w Moskwie Instytutu Prawdy Historycznej.
Jego zadaniem byłoby promowanie prawdy o historii polsko-rosyjskiej, w szczególności okresu wojny i czasu zależności politycznej od ZSRR, organizowanie debat, dyskusji w tych obszarach. Instytut monitorowałby też rosyjskie podręczniki historii i działał na rzecz rzetelnego przedstawiania historii dwóch państw.
Instytut działałby we współpracy z rosyjskimi organizacjami pozarządowymi mającymi te same cele.
2. Wzmocnienie współpracy w ramach Unii Europejskiej i NATO w zakresie polityki wschodniej. Przedstawienie przez polski rząd propozycji utworzenia Forum Polityki Wschodniej w ramach UE, które było ośrodkiem analiz strategicznych (na wzór Ośrodka Studiów Wschodnich, think tank'iem) dla państw UE. Ze względu na dotychczasowy dorobek w tym zakresie Polska powinna być inicjatorem Forum i jego kluczowym animatorem.
3. Ponadpartyjne porozumienie na rzecz uczynienia rocznicy powstania Solidarności w sierpniu tego roku ważnym wydarzeniem międzynarodowym, z udziałem przedstawicieli najważniejszych państw. W Rosji świętowano uwolnienie Europy od groźby eksterminacji. W Polsce świat powinien świętować zapoczątkowanie drugiego wyzwolenia Europy, procesu, który zapewnił części państw niepodległość i suwerenność, a pozostałe uwolnił od obaw przed kolejną, jeszcze straszniejszą wojną.
4. Nie wykonywać żadnych doraźnych gestów w ramach rewanżu wobec Rosji. Takiej nerwowej reakcji oczekuje dyplomacja rosyjska.
5. Wykorzystać zbliżający się szczyt Rady Europy w Polsce do przedstawienia stanowiska Polski w sprawie zasad budowy relacji z Rosją w oparciu o prawdę historyczną.

Powrót do "Wiadomości" / Do góry