Strona główna
Wiadomości
Halina Borowska - Blog żony
Życiorys
Forum
Publikacje
Co myślę o...
Wywiady
Wystąpienia
Kronika
Wyszukiwarka
Galeria
Mamy Cię!
Ankiety
Kontakt
Wiadomości / 02.09.05, 10:07 / Powrót

Odpowiedź Marka Borowskiego na apel Andżeliki Borys

W odpowiedzi na apel Andżeliki Borys, prezes Związku Polaków na Białorusi, o zamanifestowanie solidarności z prześladowanymi na Białorusi Polakami, Marek Borowski wystosował 1 września listy do ambasadora Republiki Białorusi w Polsce, Pana Pawła Łatuszki oraz do Pani Andżeliki Borys.

Jego Ekscelencja,
Paweł Łatuszka
Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny
Republiki Białoruś w Rzeczypospolitej Polskiej
Ambasada Republiki Białorusi
ul. Wiertnicza 58
02-952 Warszawa


Ekscelencjo, Obserwujemy z głębokim ubolewaniem, a wręcz oburzeniem, iż Pańskie deklaracje dotyczące rozwiązania na drodze rozmów napięć związanych z problemami działalności Związku Polaków na Białorusi nie są respektowane przez białoruskie władze. Nie ustają bezprzykładne ingerencje i naciski na samorządną organizację polskiej mniejszości na Białorusi.
Socjaldemokracja Polska jest pozytywnie nastawiona do państwa białoruskiego, takiego postępowania nie możemy jednak tolerować. Dlatego stanowczo domagamy się zaprzestania prześladowań i szykan wobec działaczy Polskiego Związku na Białorusi. Tego rodzaju postępowanie kładzie się cieniem na naszych wzajemnych stosunkach.

Z poważaniem
Marek Borowski
Przewodniczący
Socjaldemokracji Polskiej


Pani
Andżelika Borys
Prezes
Związku Polaków
na Białorusi


Szanowna Pani Prezes,
Dziękuję za list. Podzielam Pani oceny dotyczące powodów powtórnego zwołania zjazdu Związku Polaków na Białorusi. Socjaldemokracja Polska jest oburzona postępowaniem władz Białorusi wobec polskiej mniejszości w tym kraju i naszemu stanowisku w tej sprawie dawaliśmy już wielokrotnie wyraz.
Szczególnie głębokim oburzeniem napawa nas fakt prześladowań i szykan, jakim są poddawani polscy działacze a Pani osoba w szczególności. Równocześnie podziwiamy Pani determinację i konsekwencję w obronie demokratycznych wartości i standardów.
Socjaldemokracja Polska popiera demokratycznie wybrane na marcowym legalnym zjeździe ZPB kierownictwo Związku Polaków oraz stanowisko rządu polskiego, aby nie uznawać władz ZPB, które zostały wybrane w sposób sprzeczny ze statutem. Jesteśmy też otwarci - w miarę naszych możliwości - na wszelkie formy pomocy i współpracy ze Związkiem Polaków i generalnie - Polakami na Białorusi.
Załączam list, jaki przekazałem na ręce ambasadora Białorusi w Polsce.

Serdecznie pozdrawiam
Marek Borowski
Przewodniczący
Socjaldemokracji Polskiej

Powrót do "Wiadomości" / Do góry