Strona główna
Wiadomości
Halina Borowska - Blog żony
Życiorys
Forum
Publikacje
Co myślę o...
Wywiady
Wystąpienia
Kronika
Wyszukiwarka
Galeria
Mamy Cię!
Ankiety
Kontakt
Wiadomości / 08.09.05, 13:39 / Powrót

Utworzyć Europejski System Bezpieczeństwa Energetycznego - oświadczenie Marka Borowskiego

1.SDPL konsekwentnie domaga się ponoszenia przez polityków odpowiedzialności za swoje działania.
a.Informacje o planowej umowie między Rosją z Niemcami były znane od dawna. Wiadomo było też, że umowa ta godzi w strategiczne interesy Polski - ekonomiczne i polityczne. Ma stać się elementem polityki zagranicznej Rosji wobec Unii Europejskiej, a w szczególności Polski i państwa Europy wschodniej.

b.Konieczne jest wyjaśnienie, jakie działania na forum europejskim i międzynarodowym były podejmowane przez polską dyplomację celem zablokowania tej umowy? Czy i jakich sojuszników pozyskano dla polskiego stanowiska? Kto ponosi odpowiedzialność polityczną za powstałe zaniedbania? Te sprawy mają charakter fundamentalny dla przyszłości Polski i muszą zostać szybko wyjaśnione

2.Polska musi mieć zapewnione bezpieczeństwo energetyczne. Jego brak doprowadzi do uzależnienia naszego kraju od politycznych stosunków z Rosją. Tym samym Polska będzie miała mniejszą swobodę budowania relacji z innymi państwami, w szczególności wschodnimi sąsiadami Polski. W związku z tym konieczne jest jak najszybsze przystąpienie do rozbudowy połączeń polskich sieci przesyłowych z zachodnioeuropejskimi.

3.Stworzenie Europejskiego Systemu Bezpieczeństwa Energetycznego w celu:

a.Zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego dla wszystkich członków UE w razie wystąpienia sytuacji kryzysowej w jednym z krajów

b.Przeciwdziałania zawieraniu indywidualnych umów między członkami UE a innymi państwami, gdyby umowy te mogły zagrozić bezpieczeństwu energetycznemu innych członków.

c.Międzynarodowego nadzoru nad funkcjonowaniem systemu przesyłowego w Europie (z udziałem Rosji)

d.Koordynacji badań i rozwoju nowych źródeł energii w celu amortyzowania gospodarki europejskiej przed zewnętrznymi kryzysami paliwowymi (ceny ropy)

4.Doprowadzenie do rozpatrzenia umowy Rosja-Niemcy przez Komisję Europejską z punktu widzenia naruszenia interesów i bezpieczeństwa energetycznego innych członków UE.


Katowice, 8.09.2005 Marek BOROWSKI

Powrót do "Wiadomości" / Do góry