Strona główna
Wiadomości
Halina Borowska - Blog żony
Życiorys
Forum
Publikacje
Co myślę o...
Wywiady
Wystąpienia
Kronika
Wyszukiwarka
Galeria
Mamy Cię!
Ankiety
Kontakt
Wiadomości / 12.12.05, 11:40 / Powrót

Skok na media

W projekcie nowelizacji ustawy medialnej, który Sejm przekazał na ostatnim posiedzeniu do dalszych prac w komisjach, Prawo i Sprawiedliwość proponuje zmniejszenie liczby członków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z 10 do 3. Po jednym przedstawicielu wybierałby Sejm, Senat i prezydent.
Oświadczenie Marka Borowskiego: Zdecydowanie sprzeciwiam się projektom zmian w prawnych regulacjach ładu medialnego w Polsce autorstwa Prawa i Sprawiedliwości. Zmierzają one do podporządkowania publicznych środków masowej komunikacji obozowi rządzącemu. Intencje te nie są nawet skrywane – wszak posłowie PiS oficjalnie zapowiedzieli, że ich partia chce kontrolować telewizję publiczną.

Wielu niezależnych publicystów już zauważa, że formacja obecnie rządząca dąży do opanowania całej przestrzeni w państwie. Dążenie do podporządkowania sobie mediów publicznych jest elementem tej strategii. Nie może być na to zgody. Zarówno ja, jak i Socjaldemokracja Polska, opowiadamy się za państwem stojącym na straży pluralizmu politycznego i światopoglądowego, którego gwarantem są silne, bezstronne i wolne od jakichkolwiek nacisków media publiczne.

To prawda, że obecny stan prawny i polityczny obyczaj nie sprzyjają obiektywizmowi publicznego radia i telewizji. Potrzebna jest więc szeroka debata z udziałem licznych środowisk (dziennikarskich, naukowych, artystycznych) na temat przyszłości mediów publicznych, ich kulturotwórczej misji oraz politycznej bezstronności. Socjaldemokracja Polska zaapelowała o niezwłoczne rozpoczęcie takiej dyskusji.

Powrót do "Wiadomości" / Do góry