Strona główna
Wiadomości
Halina Borowska - Blog żony
Życiorys
Forum
Publikacje
Co myślę o...
Wywiady
Wystąpienia
Kronika
Wyszukiwarka
Galeria
Mamy Cię!
Ankiety
Kontakt
Wiadomości / 05.12.01, 18:27 / Powrót

Budżet 2002

4 grudnia Sejm skierował do dalszej pracy w komisjach rządowy projekt ustawy budżetowej na 2002 r. Zakłada on, że dochody budżetu centralnego wyniosą w przyszłym roku 143,97 mld zł, a wydatki 183,97 mld zł. Deficyt ma wzrosnąć z 32,98 mld zł w bieżącym roku do 40 mld zł w przyszłym (z 4,5 proc. do 5,2 proc. PKB). PKB wzrośnie o 1 proc., a inflacja spadnie z 5,5 proc. do 4,5 proc. Komentarz Marka Borowskiego: - Zwracam uwagę, że opozycja chociaż rzecz jasna krytykowała budżet, to - z wyjątkiem jej najbardziej demagogicznej części - nie podważała podstawowych wielkości, które posłużyły do jego zaprojektowania, a więc dochodów, wydatków, deficytu i tempa wzrostu PKB. Jest to bardzo ważne, ponieważ potwierdza z jednej strony, że projekt budżetu oparty został na realistycznych prognozach gospodarczych, a z drugiej - że nieunikniony jest jego restrykcyjny charakter. Stanowi on niezbędny pierwszy etap naprawy finansów publicznych. Trzeba ograniczyć i zredukować szereg wydatków, gdyż na wiele z nich nie stać państwa i gospodarki. Drugim etapem ma być przedstawienie do końca I kwartału programu polityki gospodarczej, obliczonego na ożywienie gospodarki, zwłaszcza małych i średnich przedsiębiorstw. W trzecim etapie dokonany zostanie przegląd wszystkich wydatków budżetowych, dotacji i tzw. funduszy celowych, aby wyeliminować wydatki zbędne i marnotrawne. W debacie sejmowej opozycja skrytykowała wiele propozycji obniżenia wydatków zawartych w ustawach około budżetowych, nie przedstawiła jednak żadnych kontrpropozycji. Można oczywiście --i być może nawet w trakcie prac komisji trzeba będzie - złagodzić niektóre rozwiązania, ale w ich miejsce konieczne będzie znalezienie innych źródeł dochodów lub sposobów na ograniczenie wydatków. Niewątpliwie rację ma minister finansów, Marek Belka, gdy twierdzi, że ten budżet rozpoczął proces naprawy finansów publicznych i zapobiega katastrofie gospodarczej, która bez tych działań byłaby nieunikniona.

Powrót do "Wiadomości" / Do góry