Strona główna
Wiadomości
Halina Borowska - Blog żony
Życiorys
Forum
Publikacje
Co myślę o...
Wywiady
Wystąpienia
Kronika
Wyszukiwarka
Galeria
Mamy Cię!
Ankiety
Kontakt
Wiadomości / 08.07.06, 12:50 / Powrót

Deklaracja SLD, SDPL i PD w sprawie wyborów samorządowych 2006

Marek Borowski, Wojciech Olejniczak i Janusz Onyszkiewicz podpisali 8 lipca wspólną deklarację w sprawie wyborów samorządowych. Oto jej treść:

Sojusz Lewicy Demokratycznej, Socjaldemokracja Polska i Partia Demokratyczna-demokraci pl. deklarują intencję wspólnego startu w zbliżających się wyborach samorządowych. Powołujemy zespół , którego zadaniem jest przygotowanie porozumienia wyborczego, obejmującego maksymalną liczbę okręgów wyborczych. Jest kilka przesłanek, które legły u podstaw tej deklaracji.

Po pierwsze, od czasu objęcia władzy przez koalicję PISu, LPRu i Samoobrony jakość naszych instytucji państwowych i demokratycznych ulega przyspieszonej erozji. Stanowiska publiczne wymagające kompetencji zawłaszczane są przez partyjnych aparatczyków i ludzi o niejasnych powiązaniach na skalę nigdy nie spotykaną w minionym 16-leciu.

W związku z tym - po drugie - nie możemy dopuścić, aby samorządy lokalne – fundament obywatelskiej Rzeczypospolitej - narażony był na podporządkowanie jednemu centralnemu ośrodkowi a nie lokalnej społeczności, aby tysiące stanowisk w urzędach, szkołach, obsłudze ludności, transporcie publicznym itd. zostało przekazane funkcjonariuszom partyjnym bez względu na ich kwalifikacje. Styl uprawiania polityki przez PIS, LPR i Samoobronę grozi rozlaniem się na całą Polskę. Stwarza to zagrożenie dla maksymalnego wykorzystania środków europejskich – największej pomocy zagranicznej, jaką kiedykolwiek otrzymała Polska. Chcemy także przeciwstawić się zacietrzewionym ideologom, którzy wbrew prawu i demokratycznym procedurom dążą do narzucenia Polakom własnego, „jedynie słusznego” punktu widzenia.

Po trzecie, sygnatariusze wyrażają zgodny pogląd, że Polsce potrzebny jest samorząd uczciwy, przejrzysty, obywatelski, szanujący prawa i wolności – w tym prawo do demonstracji - dbający o dobre, nowoczesne wykształcenie młodzieży, wrażliwy na problemy i potrzeby swoich mieszkańców. W związku z tym za konieczne uważają m.in. :

- wprowadzenie konkursów na stanowiska w administracji lokalnej otwarte dla wszystkich, niezależnie od przynależności partyjnej;
- jawność procedur przetargowych;
-szeroką współpracę z organizacjami pozarządowymi
-wprowadzenie w samorządach terytorialnych obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.
-mecenat nad twórczością artystyczną i jej ochronę przed cenzurą
-kształcenie i wychowywanie młodzieży na mądrych i aktywnych obywateli Polski i Europy
-aktywne działania na rzecz zwiększania inwestycji i tworzenia miejsc pracy

Nasze porozumienie jest otwarte dla innych ugrupowań politycznych, organizacji i ruchów obywatelskich, które podzielają nasze cele i troskę o kształt samorządu w Polsce.


Powrót do "Wiadomości" / Do góry