Strona główna
Wiadomości
Halina Borowska - Blog żony
Życiorys
Forum
Publikacje
Co myślę o...
Wywiady
Wystąpienia
Kronika
Wyszukiwarka
Galeria
Mamy Cię!
Ankiety
Kontakt
Wiadomości / 26.10.06, 15:05 / Powrót

Prezentacja programu "Przejrzysta Warszawa"

26 października 2006 roku podczas konferencji prasowej, Marek Borowski zaprezentował swój program przeciwdziałania korupcji w Warszawie. Program „Przejrzysta Warszawa” zakłada nie tylko zwalczanie tej patologii, ale również zapobieganie jej.

Zdaniem Marka Borowskiego walczyć z korupcją można na dwa sposoby: zwalczając tylko skutki, albo zarówno skutki jak i likwidując źródła korupcji. Kandydat centrolewicy wybrał to drugie rozwiązanie.

Marek Borowski w swoim programie przedstawił hasło budowy Rzeczpospolitej Warszawskiej. Jednym z jej filarów ma być przejrzysty, uczciwy i kompetentny samorząd. W związku z tym jako prezydent Warszawy zamierza:

PO PIERWSZE, zmienić system organizowania przetargów tak, aby uzyskać oszczędności i jednocześnie zlikwidować ryzyko korupcyjne, związane z przetargami obecnie.
W tym celu:
- dla dóbr i usług wystandaryzowanych, gdzie o zamówieniu decyduje tylko cena wprowadzone będą obligatoryjne, jawne przetargi internetowe
- dla towarów i usług bardziej złożonych, o określonych parametrach, stosowane będą przetargi dwustopniowe (etap 1-przedstawienie pełnych ofert bez ceny, na tej podstawie dopuszczenie lub nie do drugiego etapu, etap 2 - jawna licytacja cenowa)
Do dóbr i usług wystandaryzowanych zaliczają się np.: papier, koperty, druki, tusze, tonery, komputery, serwery, drukarki, oprogramowanie, samochody, opony, materiały reklamowe, środki czystości i chemia gospodarcza, dostawy wody i środków spożywczych, odzież ochronna, materiały budowlane, dostawy oleju napędowego.

PO DRUGIE, nabór na wszystkie stanowiska merytoryczne (z wyjątkiem ograniczonej liczby stanowisk o charakterze politycznym) będzie obligatoryjnie dokonywany w formie konkursu, z udostępnieniem do wglądu danych kandydatów oraz poinformowaniem w Internecie, kogo wybrano, dlaczego i jakie ma kwalifikacje. Nikt nie będzie dyskryminowany z jakiejkolwiek przyczyny, także z powodu wcześniej wyrażanych poglądów politycznych lub przynależności partyjnej. Celem jest stworzenie kompetentnej, bezpartyjnej administracji na wzór służby cywilnej. Konkursy dotyczyć będą także rad nadzorczych i zarządów spółek komunalnych.

PO TRZECIE, zostanie zapewniony nieskrępowany dostęp obywateli do informacji publicznej, będącej w dyspozycji samorządu. Decyzje finansowe i inne, w tym przypadki zastosowania wszelkiego rodzaju ulg, oraz ich uzasadnienia, będą podawane do publicznej wiadomości lub udostępniane do wglądu na życzenie zainteresowanych. To samo dotyczyć będzie umów, na mocy których przekazywane będą publiczne pieniądze podmiotom zewnętrznym.

Powrót do "Wiadomości" / Do góry