Strona główna
Wiadomości
Halina Borowska - Blog żony
Życiorys
Forum
Publikacje
Co myślę o...
Wywiady
Wystąpienia
Kronika
Wyszukiwarka
Galeria
Mamy Cię!
Ankiety
Kontakt
Wiadomości / 01.02.02, 10:19 / Powrót

PKB wzrósł w 2001 r. o 1,1 proc., stopy...

Według wstępnych danych GUS, PKB wzrósł w 2001 r. o 1,1 proc. Jest to najgorszy wynik od 10 lat. Komunikat GUS zbiegł się z decyzją o obniżeniu stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej o 1 - 2 pkt. Komentarz Marka Borowskiego: - Wstępne dane o wzroście gospodarczym w 2001 roku nie zaskoczyły ekonomistów. Informacje te, połączone z dostępnymi wcześniej danymi makroekonomicznymi, pokazują, że gospodarka potrzebuje wsparcia. Obserwując spadek miar inflacji bazowej, spadek cen produkcji sprzedanej przemysłu (w grudniu 2001 r. były one o 0,3% niższe niż przed rokiem), rosnące bezrobocie (osiągnęło już dramatyczny poziom 17,4%) , spadek produkcji sprzedanej przemysłu (w grudniu 2001 r. zmniejszyła się o 4,8% w porównaniu z grudniem 2000 r.) trzeba wyraźnie stwierdzić, że presja popytowa w gospodarce jest niska. Inflacja nie powinna więc najbliższym czasie znacząco rosnąć. Pogląd ten został podzielony także przez Radę Polityki Pieniężnej. Najważniejsza stopa procentowa, tzw. referencyjna, została obniżona o 1,5 punktu procentowego. Wydaje się, że ta kolejna już obniżka powinna wspomóc gospodarkę. Warto jednak pamiętać, że dla przedsiębiorstw i gospodarstw domowych istotne jest oprocentowanie proponowane przez banki komercyjne, a nie przez bank centralny. Oczywiście, stopy procentowe w bankach komercyjnych zależą od poziomu ustalanego przez RPP, ale ostatnie doświadczenia wskazują, że reakcje na decyzje Rady są czasami mniejsze niż można oczekiwać i mocno opóźnione. Banki chętnie obniżają oprocentowanie depozytów, zwlekają natomiast z obniżaniem oprocentowania kredytów. Obniżenie stóp przez NBP pokazuje, że nie ma sprzeczności między stanowiskiem banku centralnego i rządu. Zarówno władze fiskalne, jak i monetarne uważają, że gospodarka potrzebuje impulsu prowzrostowego. Jedynie skoordynowane działanie dotyczące tak strony podażowej, jak i strony popytowej gospodarki może dać pożądane skutki. Trudno jednak nie zauważyć, że Rada Polityki Pieniężnej jest nadal zbyt bojaźliwa w swoich decyzjach. Stopy procentowe muszą realnie odpowiadać kondycji gospodarki, a są w niej możliwości jeszcze znaczniejszego ich obcięcia.

Powrót do "Wiadomości" / Do góry