Strona główna
Wiadomości
Halina Borowska - Blog żony
Życiorys
Forum
Publikacje
Co myślę o...
Wywiady
Wystąpienia
Kronika
Wyszukiwarka
Galeria
Mamy Cię!
Ankiety
Kontakt
Wiadomości / 22.02.02, 19:52 / Powrót

Bezrobocie w Polsce może sięgnąć 20%.

Kolejne niepokojące dane dotyczące bezrobocia potwierdzają że w sytuacji gdy 3,25 mln osób pozostaje bez pracy konieczne jest natychmiastowe podjęcie działań zmierzających do odwrócenia tego niekorzystnego trendu. Komentarz Marka Borowskiego: - Jedna z najwyższych w Europie stóp bezrobocia jednoznacznie wskazuje na priorytety polityki gospodarczej. W takiej sytuacji nie można sobie pozwolić na długotrwałe negocjacje. Dlatego też rząd zaproponował szereg rozwiązań ułatwiających przedsiębiorcom rozwój działalności, a tym samym zatrudnianie nowych pracowników. Szczególnie istotne jest, aby pracę znajdowali ludzie młodzi, absolwenci szkół, pochodzący z wchodzącego na rynek pracy kolejnego wyżu demograficznego. W przeciwnym razie możemy mieć do czynienia z alienacją młodych ludzi ze społeczeństwa. Z kolei młodzi ludzie muszą być tak wyedukowani, by szybko przystosowywać się do zmieniających się warunków rynkowych. Znajdowaniu pracy może też służyć zróżnicowanie płacy minimalnej, nie tylko dla absolwentów, ale także w różnych rejonach kraju. Przecież wiele osób chętnie podejmie pracę za np. 600 zł. Dzisiaj nie pozwala na to sztywny poziom płacy minimalnej. Kolejnym dobrym posunięciem jest zmniejszenie obciążeń administracyjnych i finansowych pracodawców związanych z zatrudnianiem nowych pracowników. Trzeba jednak pamiętać, że finansowe odciążanie pracodawców odbywa się zwykle kosztem budżetu państwa. W obecnej sytuacji budżetowej jest to raczej niewskazane, ale zgodnie z logiką konstruowania budżetu, zaproponowaną przez ministra Belkę, wydaje się możliwe. Warunkiem koniecznym jest jednak powrót na ścieżkę wzrostu gospodarczego.

Powrót do "Wiadomości" / Do góry