Strona główna
Wiadomości
Halina Borowska - Blog żony
Życiorys
Forum
Publikacje
Co myślę o...
Wywiady
Wystąpienia
Kronika
Wyszukiwarka
Galeria
Mamy Cię!
Ankiety
Kontakt
Wiadomości / 01.03.02, 13:26 / Powrót

"Sejm z głębokim niepokojem...

przyjmuje decyzję Rady Polityki Pieniężnej dotyczącą utrzymania stóp procentowych na dotychczasowym poziomie. Oznacza to, że w dalszym ciągu tolerujemy sytuację, gdy realne stopy procentowe są najwyższe w Europie, a banki utrzymują wysokie oprocentowanie kredytów" - głosi projekt uchwały złożonej przez posłów SLD, UP i PSL. Projekt kończy się wezwaniem Rady do "realizowania konstytucyjnego obowiązku działania na rzecz rozwoju gospodarczego kraju". Po burzliwej debacie (w dniach 28 lutego i 1 marca), w której toku obszerne wyjaśnienia składał prezes NBP, Leszek Balcerowicz, a część posłów domagała się zmiany ustawy o NBP, uchwała została skierowana do komisji finansów. Komentarz Marka Borowskiego: - Generalnie popieram projekt tej uchwały, choć nie zgadzam się z niektórymi jej fragmentami - moim zdaniem nie odpowiadają one rzeczywistości prawnej i należy je doprecyzować. Uchwała sformułowana jest dość łagodnie, "nie wiesza psów" na Narodowym Banku Polskim, natomiast prezentuje rozgoryczenie i zaniepokojenie posłów polityką Rady Polityki Pieniężnej. Sejm ma prawo wyrazić swój pogląd na ten temat i ja ten pogląd całkowicie podzielam. Co do jakiegoś ustawowego dyscyplinowania NBP, to trudno mi tu cokolwiek przesądzać, ale myślę, że próby takich regulacji byłyby długie - Rada jest mocno zakorzeniona w konstytucji - i niekoniecznie skuteczne. Rzecz nie polega na siłowym dyscyplinowaniu Rady, lecz na tym, by uświadomić większości jej członków, w tym także prezesowi NBP i przewodniczącemu Rady, Leszkowi Balcerowiczowi, że Rada także ponosi swoją część odpowiedzialności za to, jak szybko Polska wyjdzie z kryzysu. Ważne są tutaj także głosy innych ekonomistów, którzy dostrzegali i nadal dostrzegają ten problem. Myślę, że debata w Sejmie odegrała ważną rolę w tym względzie. Dialog z RPP powinien być kontynuowany w Komisji Finansów Publicznych. Potrzebny jest też dalszy kontakt rządu z RPP. Przypominam, że poprzednie spotkanie pewne efekty przyniosło. Rada wysłuchała chyba z jakimś zrozumieniem argumentów rządu i obniżki stóp wtedy nastąpiły.

Powrót do "Wiadomości" / Do góry