Strona główna
Wiadomości
Halina Borowska - Blog żony
Życiorys
Forum
Publikacje
Co myślę o...
Wywiady
Wystąpienia
Kronika
Wyszukiwarka
Galeria
Mamy Cię!
Ankiety
Kontakt
Wiadomości / 12.03.02, 14:58 / Powrót

Mazowieckie Forum Samorządowe

Pod patronatem marszałka Sejmu Marka Borowskiego obradowało w dniach 8 - 9 marca w Serocku pod Warszawą Mazowieckie Forum Samorządowe. Tematem obrad był przyszły kształt samorządu terytorialnego (bezpośrednie wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów) oraz system finansowania gmin. Komentarz Marka Borowskiego: - Koncepcja wyborów bezpośrednich jest bez wątpienia cenną i ciekawą inicjatywą, znajduje też poparcie społeczne, o czym świadczą wyniki sondaży. Nie jest to jednak zwykła zmiana - ze względu na zasięg można ją określić mianem rewolucji ustrojowej. Dlatego parlament ze szczególną wnikliwością i starannością pracuje nad przedłożonymi propozycjami sięgając do opinii specjalistów. Potrzebne jest czytelne określenie kompetencji organów samorządu terytorialnego, nie może bowiem dochodzić do sytuacji, które zamiast usprawniać, utrudnią funkcjonowanie. Ważne jest też, by z jednej strony rada nie była jedynie "kwiatkiem do kożucha", z drugiej zaś by wybrany w bezpośrednich wyborach przewodniczący zarządu nie był przez radę ubezwłasnowolniony. Jeśli chodzi o kwestie finansowe, powracają one co roku, ale propozycje są dość mgliste. Wszystkie sprowadzają się do tego, by do samorządów trafiało więcej pieniędzy, między innymi poprzez zwiększenie ich udziału w podatkach budżetu państwa. Wielkość podatków zależy jednak od aktywności gospodarczej w danej gminie, powiecie czy województwie. W gminach rolniczych, czy też o dużym bezrobociu są one niskie, dlatego dostają one subwencje. Zwiększenie finansowania samorządów z podatków, z równoczesnym zmniejszeniem subwencji i dotacji, bo tylko tak może być rozpatrywany ten problem, spowoduje zwiększenie zróżnicowania dochodów. A to rodzi pytanie, jak pogodzić zamiar większego zainteresowania samorządów aktywizacją gospodarczą z koniecznością wyrównywania różnic w poziomie rozwoju poszczególnych jednostek samorządu oraz zapewnieniem równego dostępu do usług publicznych, jak pogodzić efektywność ze sprawiedliwością społeczną. Czeka nas poważna debata na ten temat.

Powrót do "Wiadomości" / Do góry