Marek Borowski
Sfinansowano ze środków KWW Marka Borowskiego

Wybory do Senatu 2015

Komitet Wyborczy Wyborców Marka Borowskiego
ul. Limanowskiego 28c m.5
02-943 Warszawa

Adres korespondencyjny:
Biuro Senatorskie Marka Borowskiego
ul. Targowa 81/107A
03-408 Warszawa