Strona główna
Wiadomości
Halina Borowska - Blog żony
Życiorys
Forum
Publikacje
Co myślę o...
Wywiady
Wystąpienia
Kronika
Wyszukiwarka
Galeria
Mamy Cię!
Ankiety
Kontakt
Wystąpienia / 01.02.17 / Powrót do "Wystąpienia"

Senat; Oświadczenie

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Oświadczenie kieruję do ministra spraw wewnętrznych, pana Mariusza Błaszczaka.

Szanowny Panie Ministrze!

Do mojego biura senatorskiego zgłaszają się osoby, których emerytury zgodnie z tzw. ustawą dezubekizacyjną mają zostać w tym roku obniżone. W ustawie znalazł się wszakże przepis, na mocy którego minister spraw wewnętrznych i administracji może podjąć decyzję o niestosowaniu przepisów ustawy w określonych przypadkach. Chodzi o przepis w dodanym art. 8a o treści: „Art. 8a. Ust. 1. Minister właściwy do spraw wewnętrznych, w drodze decyzji, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, może wyłączyć stosowanie art. 15c, art. 22a i art. 24a w stosunku do osób pełniących służbę, o której mowa w art. 13b, ze względu na: 1) krótkotrwałą służbę przed dniem 31 lipca 1990 r. oraz 2) rzetelne wykonywanie zadań i obowiązków po dniu 12 września 1989 r., w szczególności z narażaniem zdrowia i życia. Ust. 2. Do osób, o których mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy art. 15, art. 22 i art. 24”.

Rozumiem, że osoby, które pragną uzyskać pozytywną decyzję pana ministra, muszą zwrócić się z konkretnym wnioskiem. Ustawa nie precyzuje jednak trybu składania i wzoru takiego wniosku. W związku z tym uprzejmie proszę o odpowiedzi na następujące pytania.

Po pierwsze, czy osoby zainteresowane już mogą składać wnioski, a jeśli nie, to od kiedy będą mogły je składać?

Po drugie, czy opracowany zostanie wzór wniosku, a jeśli tak, to w jaki sposób zostanie on opublikowany?

Po trzecie, w jakim czasie osoba, która wysłała wniosek, ma prawo oczekiwać odpowiedzi?

Po czwarte, do kogo personalnie adresować taki wniosek?

Po piąte, czy są jakieś inne wymogi dotyczące takiego wniosku?

Będę zobowiązany za możliwie szybkie udzielenie odpowiedzi.

Źródło: Senat

Powrót do "Wystąpienia" / Do góry