Strona główna
Wiadomości
Halina Borowska - Blog żony
Życiorys
Forum
Publikacje
Co myślę o...
Wywiady
Wystąpienia
Kronika
Wyszukiwarka
Galeria
Mamy Cię!
Ankiety
Kontakt
Wystąpienia / 07.11.06 / Powrót do "Wystąpienia"

KONFERENCJA PRASOWA: program "Najlepsza szkoła w Europie"

Marek Borowski zaprezentował swój program „Najlepsza szkoła w Europie”. Kandydat centrolewicy na prezydenta stolicy poświęcił wiele miejsca w kampanii wyborczej sprawom edukacji młodych warszawiaków. Podkreślił, że w kampanii jego konkurenta – komisarza Marcinkiewicza edukacja zajmuje bardzo mało miejsca. Potwierdzają to fakty. Budżet miasta realizowany za rządów Kazimierza Marcinkiewicza w Warszawie wynosi o prawie 20 % mniej niż w na początku kadencji samorządu (na początku kadencji wydatki na edukację wynosiły 32 % budżetu, a obecnie wynoszą 26%).

Marek Borowski przypomniał, że w 2002 roku Lech Kaczyński zaprezentował 7 zobowiązań. Numer 5 na tej liście zajmuje zasadnicza zmiana szkolnictwa w Warszawie (m.in. organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży, zajęcia pozaszkolne i dostępność uczniów do sportu). „Nic z tego nie wyszło” – podsumował rządy Kaczyńskiego i Marciniewicza.

Marek Borowski nie pozostawił też suchej nitki na pomysłach Romana Giertycha. „To po prostu groza. Polityczne podejście do szkoły. Giertych nie rozumie polskiej szkoły. Same represje wobec uczniów nie wystarczą. Szkoła nie może stać się kolonią karną” – wyjaśnił.

Marek Borowski poinformował, że jego priorytetami są:
- Doprowadzenie do zwiększenia liczby komputerów w szkołach tak, aby była większa od średniej europejskiej. Zdaniem Marka Borowskiego 1 komputer powinien przypadać na mniej niż 10 uczniów.
- Wykorzystanie w szkołach programów multimedialnych do nauki wszystkich przedmiotów. Warszawska szkoła powinna być nowoczesna i wykorzystywać zdobycze techniki i informatyki (inicjatyw pod nazwą WIEM – Warszawski ).
- Wprowadzenie w szkołach małych klas liczących około 20 osób.
- Zapewnienie gwarancji zatrudnienia dla nauczycieli w stołecznych szkołach.
- Utworzenie Warszawskiej Rady Młodzieży przy prezydencie Warszawy, jako ciała konsultacyjnego i opiniotwórczego.

Kandydat centrolewicy przedstawił specjalistę, który w ratuszu ma zajmować się sprawami edukacji. To Włodzimierz Paszyński (tel. 604 076 755), który przez 8 lat był warszawskim kuratorem oświaty, pełnił też funkcję wiceministra edukacji a ostatnio jest nauczycielem w jednej ze stołecznych szkół.

Marek Borowski i Włodzimierz Paszyński za bardzo ważne uważają zapewnienie prawidłowych warunków rozwoju młodych ludzi nie tylko w trakcie zajęć obowiązkowych, ale również po lekcjach. Dlatego w nowej kadencji proponują działania, które nie tylko zapełnią czas wolny młodych ludzi, ale też spowodują zmniejszenie ich agresji a tym samym poprawę bezpieczeństwa:

- Utworzenie i popularyzację lig szkolnych w wielu dyscyplinach
- Budowę sekcji sportowych w szkołach
- Zapewnienie nowych nawierzchni boisk we wszystkich wymagających tego szkołach.
- Budowę międzyszkolnych ośrodków sportowych, basenów i hal treningowych w dzielnicach o słabej infrastrukturze publicznej
- Finansowe wsparcie olimpiad młodzieżowych
- Zagwarantowanie środków budżetowych na dwa razy więcej stypendiów dla trenerów

Włodzimierz Paszyński zadeklarował utworzenie przy urzędzie prezydenta Warszawskiej Rady Oświatowej, która byłaby ciałem doradczym.

Zdaniem Włodzimierza Paszyńskiego ratusz oraz urzędy dzielnic muszą w nowej kadencji doprowadzić do współpracy trzech typów instytucji: edukacyjnych, społecznych i kulturalnych. Tego obecnie brakuje. Szkoły, ośrodki sportu, ośrodki i domy kultury oraz placówki społeczne powinny szerzej współpracować i wymieniać informacje.

Dziś Marek Borowski będzie rozmawiał m.in. na ten temat z największą organizacją zrzeszającą nauczycieli – Związkiem Nauczycielstwa Polskiego (z oddziałem warszawskim).

Więcej informacji uzyskają Państwo pod numerem telefonu 500 075 035
lub 515 324 733, rzecznik.borowskiego@onet.eu
Maurycy Seweryn
Rzecznik prasowy


Źródło: www.borowski.pl

Powrót do "Wystąpienia" / Do góry