Strona główna
Wiadomości
Halina Borowska - Blog żony
Życiorys
Forum
Publikacje
Co myślę o...
Wywiady
Wystąpienia
Kronika
Wyszukiwarka
Galeria
Mamy Cię!
Ankiety
Kontakt
Wywiady / 15.02.02 / Powrót

Czat w Wirtualnej Polsce

Moderator: Dzisiaj mamy okazję porozmawiać z marszałkiem Sejmu Markiem Borowskim. Dziękujemy za przybycie i zapraszamy zainteresowanych do rozmowy.

~adam_1: Dzień dobry, panie Marszałku.

M_Borowski: Dzień dobry.

~latek: Co można zrobić w sprawie nauczycieli?

M_Borowski: Rozumiem, że chodzi o pensje. Podwyżka wrześniowa musiała być przeniesiona na przyszły rok, niemniej w trakcie prac komisji nad budżetem wygospodarowano trochę oszczędności, z których znaczącą część, bo 160 mln zł przeznaczono na ten cel. Dalsze 350 mln być może zostanie uzyskane pod warunkiem, że wyniki gospodarcze w tym roku po 3 kwartałach będą lepsze niż się zakłada. Pewności nie ma, ale pewna szansa jest.

Karamba: Co pan sądzi o młodzieżowych przybudówkach partii - czy są potrzebne i do czego? Dziękuję.

M_Borowski: Zachęcam młodych ludzi do aktywności przede wszystkim społecznej, czyli działań w różnych stowarzyszeniach i organizacjach. A tych, którzy chcą "zmieniać świat" także do działalności politycznej. W tzw. przybudówkach można się wyżyć politycznie nie będąc zbytnio skrępowanym dyscypliną partyjną. To dobra szkoła dla młodych kandydatów na polityków.

~_JA: CO MOŻNA ZROBIĆ W SPRAWIE OBIETNIC WYBORCZYCH ZLIKOWIDOWANIA SENATU ?

~Luiza: Dlaczego SLD nie spełni wyborczych obietnic i nie zlikwiduje Senatu?

M_Borowski: Senat może być zlikwidowany od następnej kadencji. Oczywiście, decyzja w tej sprawie musi być podjęta w ciągu najbliższych 3 lat. Wymaga ona większości 2/3 w Sejmie i bezwzględnej większości w Senacie, bo jest to zmiana Konstytucji. Wydaje się, że w tej chwili takiej większości w Sejmie nie ma, być może uda się ją osiągnąć dla zmiany funkcji Senatu i jego pewnego zmniejszenia (o tym mówi np. PO). Jednak te kwestie można będzie podjąć nieco później, dziś trzeba skoncentrować się na programie gospodarczym i negocjacjach z Unią Europejską.

~slaw: Co pan sądzi o zachowaniu p. Paszczyka w stosunku do prezydenta Wałęsy?

~kill11: Jak ocenia pan wypowiedź Stefana Paszczyka - wieloletniego doświadczonego polityka w sprawie Lecha Wałęsy? Czy jest to przejawem arogancji i braku szacunku do historii własnego kraju?

M_Borowski: Z przykrością stwierdzam, że nie znam tej wypowiedzi i nie mogę się do niej ustosunkować.

~andrzej_1: Dzień dobry, panie Marszałku! Jak skomentuje pan sprawę zaciągnięcia kredytu przez pana premiera Millera w banku, gdzie udziały ma pan Gudzowaty? Czy tak ma wyglądać przywracanie normalności? Z wyrazami szacunku - Andrzej.

M_Borowski: Sprawa ta była już dostatecznie wyjaśniana. L. Miller zaciągnął ten kredyt nie jako premier, ale jako poseł opozycji, zaciągnął go wraz z 60-cioma innymi członkami spółdzielni mieszkaniowej, bo taką propozycję spółdzielnia przedstawiła, warunki spłaty dla wszystkich tych osób są takie same i nie odbiegające od spotykanych na rynku. Wreszcie, premier ujawnił ten fakt w swojej deklaracji majątkowej, co oznacza, że nie ma tu nic do ukrycia. Kampanię niektórych mediów w tej sprawie uważam za szukanie sensacji tam, gdzie jej nie ma.

~lukaszopole: Niespodziewanie w ciągu ostatniego miesiąca wzrosło poparcie dla SLD, wynika z najnowszego sondażu CBOS. Czy spodziewał się pan takiego wzrostu ( aż o 7 % )?

M_Borowski: W przypadku sondaży jestem ostrożny. Wielokrotnie wtedy, kiedy poparcie dla SLD spadało, mówiłem, żeby poczekać na następne sondaże, czy potwierdzą taki wynik. To samo powiem dziś, za parę dni pojawi się kilka następnych sondaży i wtedy będzie można wypowiedzieć się z większą pewnością. Niemniej można doszukiwać się pozytywnego wpływu programu gospodarczego ogłoszonego przez rząd.

~adam_1: Jak skomentuje pan przywrócenie cenzury w głównym ogólnopolskim telewizyjnym programie informacyjnym - Wiadomościach?

M_Borowski: To jest pytanie zawierające odpowiedź. Nic nie wiem o przywróceniu cenzury, faktem jest natomiast, że do telewizji publicznej bez przerwy kierowane są pretensje ze strony wszystkich sił politycznych - podkreślam wszystkich , że o czymś nie informuje, albo że o czymś innym informuje zbyt wiele, złośliwie lub tendencyjnie. Nie podoba mi się to, gdyż ciągle nie potrafimy wypracować obiektywnych kryteriów - ale może kiedyś się uda.

~Jacek_Filipiuk: A. Lepper stwierdził, iż prowadzi pan prywatny Sejm. Jak pan Marszałek skomentuje wypowiedź przewodniczącego Samoobrony?

M_Borowski: W ogóle nie komentuję wypowiedzi przewodniczącego Samoobrony, gdyż większość z nich wynika z chęci zaistnienia w mediach. Dbam o godność i powagę Sejmu, o to, aby obrady nie były zakłócane i żeby Sejm wykonywał sprawnie swoje obowiązki, a także aby posłowie przestrzegali regulaminu. W tym sensie dbam o Sejm jak o swoje i może to miał na myśli pan Andrzej Lepper.

~waka: Jakie jest pańskie zdanie na temat legalizacji konkubinatu?

M_Borowski: Konkubinat jest dzisiaj bardzo częstą formą współżycia i w wielu krajach został uregulowany prawnie. Nie chodzi o to, aby legalizować tzw. małżeństwa gejów czy lesbijek, ale o to, aby prawne konsekwencje takich związków znalazły wyraz w ustawach.

~sosik: Jakie nowe rozwiązania zawiera projekt nowelizacji ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora? Czy dostanie pan Marszałek jakieś nowe narzędzia dyscyplinujące do pracy?

M_Borowski: Mówię o tym z najwyższą niechęcią, bo nie mam natury Cerbera, ani ekonoma. Wolę porozumiewać się i ustalać wspólne zasady postępowania. Czasem jednak nie jest to możliwe. W nowelizacji tej ustawy jest mowa o tym, że regulamin Sejmu będzie mógł zawierać przepisy zezwalające na stosowanie sankcji finansowych wobec posła lub posłów, którzy rażąco naruszając regulamin uniemożliwiają prowadzenie obrad. Trzeba to wprowadzić, choć chciałbym, aby był to tzw. martwy przepis.

logoth: Dlaczego nie widać w Sejmie inicjatyw regionalnych posłów spoza Warszawy? Czy wynika to ze słabości posłów spoza stolicy?

M_Borowski: Do tej chwili koalicja rządowa w Sejmie skupiona była na realizacji rządowego programu naprawy finansów publicznych oraz budżetu. Za chwilę pojawi się pakiet ustaw pozwalający wdrożyć program pobudzenia i ożywienia gospodarki oraz ustawy tzw. europejskie. Nie jestem wielkim zwolennikiem nadmiernie rozbudowanych inicjatyw ustawodawczych posłów z koalicji rządowej. Główne zadania i odpowiedzialność powinny przypadać tu rządowi, który ta koalicja wyłoniła.

~cyryl: Czy nie uważa pan Marszałek, że rozwiązaniem problemów z korupcją i szarą strefą może być wprowadzenie corocznych zeznań majątkowych?

~wyciorek1: A KIEDY SKOŃCZĄ SIĘ UMOWY ZLECENIA, PRZECIEŻ TO UCIĄŻLIWE DLA PRACOWNIKÓW?

M_Borowski: Coroczne zeznania majątkowe już wprowadzono, są jawne, tyle że obejmują dość wąską grupę. Tylko posłowie i ministrowie. W Sejmie jest projekt ustawy, który rozszerza tę zasadę na wiele innych funkcji publicznych. Co do umów - zleceń, to stały się one fikcją, gdyż każdą umowę zlecenie można przedłużyć aneksem. Rząd zapowiedział w tym zakresie zmiany w ramach pakietu gospodarczego.

~EVERLAST: Co pan sądzi o propozycji jednej z posłanek SLD, odnośnie opodatkowania Kościoła? Czy nie sadzi pan, że znacznie pogorszy to stosunki między rządem a Kościołem?

~mactermos: Czy prawdą jest, że Sojusz dogadał się z kościołem katolickim i nie będzie go "zaczepiać" w zamian za umiarkowane poparcie przez kler polityki rządu?

M_Borowski: Żadnych tego typu ustaleń nie było i nie sądzę, żeby mogły mieć miejsce w przyszłości. Co się natomiast tyczy projektu ustawy, to jeśli ktoś widzi nieprawidłowości, także w ustawowym uregulowaniu obowiązków Kościoła, ma prawo wnieść określony projekt ustawy. W takim jednak przypadku odpowiednie porozumienia miedzy państwem a Kościołami zobowiązują do wcześniejszych konsultacji i spokojnego przedyskutowania problemu. Jeśli więc projekt wpłynie, to na pewno nie będzie rozpatrywany z zaskoczenia i będzie można ocenić spokojnie jego zasadność.

~zorro_3: Czy przewidywany jest proces zmian w systemie ubezpieczenia społecznego rolników w związku ze wstąpieniem Polski do UE?

M_Borowski: Są potrzebne zmiany w tym ubezpieczeniu, ale nie są one związane ze wstąpieniem do UE. Stopniowo, w miarę poprawy sytuacji materialnej niektórych rolników powinni oni przechodzić na powszechny system podatkowy i ubezpieczenie analogiczne jak dla pracowników. Jest to jednak proces na kilkanaście lat.

~tuniu: Jak pan widzi szanse małych firm po wejściu do UE?

~lukaszopole: Dziś w Sejmie będzie miało miejsce sprawozdanie Rządowego Projektu Ustawy o Finansowym Wspieraniu Inwestycji, czy rząd jest w stanie przekazać 350 euro na jedno miejsce pracy, co stanowiłoby zastrzyk dla prywatnych przedsiębiorców ?

M_Borowski: W tym roku możliwości rządu są bardzo ograniczone ze względu na bardzo napięty budżet, to jest zresztą kwota maksymalna. Ważne jest, że ustawa wreszcie ujrzy światło dzienne i będzie można dyskutować i przyjmować także programy wspierania określonych przedsięwzięć inwestycyjnych. Dla małych i średnich przedsiębiorstw musimy jeszcze sporo zrobić, zanim wejdziemy do Unii. Szereg działań przewiduje program rządowy. Generalnie jednak wejście do Unii powinno przyspieszyć i ustabilizować wzrost gospodarczy w Polsce, zwiększyć popyt wewnętrzny, a to jest bardzo dobre środowisko dla rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw.

~waldemar: Co pan jako polityk sądzi na temat ewentualnego wzrostu cen ubezpieczenia OC?

M_Borowski: Nikt nie lubi żadnego wzrostu cen, ale nie lubi też wzrostu podatków. Propozycja wysunięta przez rząd oznacza przyjęcie rozwiązań stosowanych, nie wiem czy we wszystkich, ale na pewno w bardzo wielu krajach europejskich, że sprawcy wypadków muszą pokrywać koszty leczenia, a żeby to zagwarantować muszą się ubezpieczyć. Zmniejszy to obciążenie kas chorych i pozwoli zaoszczędzone środki przeznaczyć na programy ochrony zdrowia i lepszą opiekę lekarską dla wszystkich.

~efgief: Odnoszę wrażenie, że SLD ma alergię na UOP. Kiedy rozpocznie się planowana ich reforma i czy będzie oznaczała zwolnienia z pracy?

M_Borowski: Zdaje się, że alergię na UOP to u nas mają wszyscy i tym bardziej reforma jest konieczna. Projekty ustaw są w tej chwili w konsultacjach w ramach rządu i w niedługim czasie powinny wpłynąć do Sejmu. Sprawa na pewno jest pilna.

~Daniel_1: Czy program dla młodych studentów jest wystarczający, aby znaleźli pierwszą pracę?

~Łukasz_02: Panie Marszałku, kiedy w kraju będzie więcej perspektyw pracy dla młodych ludzi ?

~Adam4: Czy uważa pan, że plany rządu odnośnie akcji "pierwsza praca" są wystarczające, aby zmniejszyć bezrobocie?

M_Borowski: Te plany są tylko uzupełnieniem programu gospodarczego i w tym sensie na pewno nie są wystarczające. Problemu bezrobocia nie zaczniemy rozładowywać, dopóki nie zwiększymy tempa wzrostu PKB do co najmniej 5% rocznie. Są na to szanse i rząd podejmuje działania, aby tak się stało. Natomiast wspomniane programy z pakietu "Moja pierwsza praca" są przede wszystkim szansą dla tych młodych ludzi, którzy charakteryzują się aktywnością i autentyczną chęcią znalezienia zajęcia, niekoniecznie wymarzonego, ale które daje szansę na lepszą pracę w przyszłości. Nie lekceważyłbym np. wolontariatu.

~MAREK_GDAŃSK: CO PAN JAKO MARSZAŁEK SĄDZI O SYTUACJI MIESZKANIOWEJ W POLSCE?

M_Borowski: Przez ostatnich 8 lat budownictwo mieszkaniowe znajdowało się faktycznie w zapaści. Budowano po kilkadziesiąt tysięcy mieszkań rocznie, więc siłą rzeczy potrzeby narosły, choć niski od lat wzrost demograficzny trochę zmniejsza ciśnienie. Stabilizacja finansów publicznych oraz postępujący spadek stóp procentowych (mógłby być trochę szybszy) zaczynają tworzyć warunki do uruchomienia długoterminowego kredytu mieszkaniowego o dostępnym oprocentowaniu (przy pewnym dofinansowaniu państwa). Jest to jednym z elementów programu rządu.

~gregory21: Czy zlikwidowanie Kas Chorych rozwiąże problem służby zdrowia?

~Geneva: Jakich zmian możemy się spodziewać w służbie zdrowia w związku z ostatnimi aferami, tudzież propozycjami Ministra Łapińskiego?

M_Borowski: Zlikwidowanie Kas Chorych trzeba rozumieć jako zlikwidowanie 16-tu odrębnych polityk w dziedzinie ochrony zdrowia. Muszą natomiast istnieć agendy rządowe, które będą działały terytorialnie, podpisywały kontrakty i wdrażały narodowe programy ochrony zdrowia. Zmiany muszą pójść w kierunku zlikwidowania marnotrawstwa środków przeznaczonych na ochronę zdrowia oraz ujęcia w ryzy polityki lekowej, gdzie zagraniczne koncerny mają zbyt wiele pola do działania na koszt budżetu państwa. Wszystkie zaoszczędzone pieniądze muszą oczywiście pozostać w sektorze ochrony zdrowia. Zamierza się także radykalnie przyśpieszyć program szkolenia lekarzy rodzinnych. Wreszcie, większą rolę powinny zacząć odgrywać samorządy terytorialne, czyli powiaty, którym w ramach kontraktów należy przekazywać część środków na realizację opracowanych przez nie powiatowych programów ochrony zdrowia.

~andrzej_1: KIEDY PRZEWIDUJE PAN UCHWALENIE USTAWY O WOLONTARIACIE?

~gucio: Wolontariat. Każdy pracodawca będzie wolał zatrudnić do czynności nie wymagających doświadczenia darmowego wolontariusza niż trzymać pracownika za którego trzeba zapłacić ZUS.

M_Borowski: Doświadczenia zachodnie nie potwierdzają takich obaw. Czekamy na wpłynięcie ustawy do Sejmu, dla wszystkich ustaw z pakietu gospodarczego rządu chciałbym uruchomić szybką ścieżkę legislacyjną.

~Jacek_Filipiuk: Panie Marszałku, być może zadam pytanie "z innej beczki", jednak chcę znać odpowiedź na interesujące mnie kwestie. Do czego służą czerwone i zielone guziki, które znajdują się po pańskiej prawej stronie przy stoliku marszałkowskim????

M_Borowski: Wyjawię tę tajemnicę. Pierwszy służy do wyłączenia mojego własnego mikrofonu. Kiedyś tego nie było i trochę się na tym przejechał marszałek Zych, chociaż i ja w ostatnim dniu posiedzenia przed Bożym Narodzeniem o godzinie 12.00 w nocy śpiewałem z posłami kolędę i niestety zapomniałem wyłączyć mikrofon. Mówię niestety, bo śpiew to ostatnia rzecz, którą powinienem wykonywać. Drugi guzik służy do wyłączenia mikrofonu mówcy. Trzeba go używać w ostateczności. Trzeci zapala na mównicy światełko "czas mija". Po czymś takim słyszę zawsze "jeszcze minutkę". Z doświadczenia wiadomo, że poselska "minutka" trwa od 3 do 5 minut. I wreszcie czwarty guzik uruchamia w całym budynku gong przypominający o zbliżającym się głosowaniu.

~Olga34:Chciałam powiedzieć, że nie jestem zwolenniczką SLD, jednak do pana jako do polityka mam wiele szacunku. Pozdrawiam, zwolenniczka prawicy.

Moderator: Dziękujemy naszemu gościowi za udział w czacie.

~Piotrex2001: Jak pan obchodzi dzisiejsze święto?

M_Borowski: Nie znam pani (choć jeszcze nic straconego), ale i ja poczułem do pani sympatię (choć jest pani prawoskrętna). Jak obchodzę? Rozumiem, że chodzi o Walentynki? Dwukrotnie częściej myślę o mojej żonie, od której zresztą dostałem rano ładny prezencik w postaci podkładki pod mysz z trójwymiarowym rysunkiem Andrzeja Mleczko, którego kocham miłością czystą. Pozdrawiam panią Olgę, wszystkie inne panie i dziewczyny i panów też, i do najbliższego kontaktu.

Moderowała: Małgorzata Skrobecka

Źródło: Wirtualna Polska

Powrót do "Wywiady" / Do góry