Strona główna
Wiadomości
Halina Borowska - Blog żony
Życiorys
Forum
Publikacje
Co myślę o...
Wywiady
Wystąpienia
Kronika
Wyszukiwarka
Galeria
Mamy Cię!
Ankiety
Kontakt
Forum / 02.11.04 / Powrót

Panie Marszałku. Jestem prawicowcem, (lecz antyklerykałem) i bardzo Pana szanuje. Mam długie pytanie. Czy nie uważa Pan, że stworzenie kilku specjalnych stref ekonomicznych na terenach o najwyższym wskaźniku bezrobocia, gdzie płacono by niskie podatki, niski ZUS, stwarzano by firmom inwestującym bardzo dogodne warunki inwestycyjne z minimum biurokracji w zamian za wspólne dofinansowywanie przez te firmy najważniejszych potrzeb społecznych w danym rejonie, mogłoby poprawić coś w naszym kraju? A może zamiast stref to wszystkim wiarygodnym inwestorom (sprawdzanym także z urzędu przez państwo) stworzyć preferencyjne warunki na jakiś okres powiedzmy 5 lat /.../

W Polsce istnieją specjalne strefy ekonomiczne, obowiązujące w nich przywileje podatkowe muszą być jednak stopniowo wygaszane, ponieważ są niezgodne z prawem unijnym. Polska wynegocjowała w tym zakresie bardzo korzystne warunki i okresy przejściowe. W przypadku małych i średnich przedsiębiorstw świadczenia (zwolnienie z podatku dochodowego, ulgi w podatkach lokalnych) mogą być stosowane odpowiednio do końca 2010 i 2011 roku. Natomiast w przypadku dużych przedsiębiorstw pomoc została ograniczona do pułapu 50 - 75 proc. nakładów inwestycyjnych (w zależności od okresu prowadzenia działalności) oraz 30 proc. dla przedsiębiorstw branży motoryzacyjnej. Inwestorom trzeba niewątpliwie tworzyć dogodne warunki i zachęty. Usuwanie barier dla rozwoju przedsiębiorczości to jeden z celów, jakie Socjaldemokracja Polska sobie stawia, ale do wykorzystania są tu inne instrumenty, takie jak przyspieszenie amortyzacji w pierwszym roku inwestycji, wprowadzenie na szerszą skalę kredytu podatkowego, elastyczne stosowanie akcyzy, uproszczenie przepisów podatkowych, przyspieszenie i uproszczenie obsługi administracyjnej (załatwianie wszystkich spraw związanych z uruchomieniem firmy w jednym pokoju, a także przez internet). Konieczne jest też przyspieszenie opracowywania planów zagospodarowania przestrzennego oraz poprawa funkcjonowania sądownictwa gospodarczego. Należy wskrzesić system gwarancji i poręczeń dla zaciągających kredyty małych i średnich przedsiębiorstw, a także wspierać ze środków publicznych inwestycje w regionach o dużym bezrobociu. Jeśli chodzi o składki na ZUS, zaproponowaliśmy ich zmniejszenie dla rozpoczynających działalność przedsiębiorstw. Niemniej jednak zgadzam się z Panem, że pomoc publiczna powinna być kierowana przede wszystkim do firm inwestujących na terenach o dużym bezrobociu.

Powrót do "Forum" / Do góry