Strona główna
Wiadomości
Halina Borowska - Blog żony
Życiorys
Forum
Publikacje
Co myślę o...
Wywiady
Wystąpienia
Kronika
Wyszukiwarka
Galeria
Mamy Cię!
Ankiety
Kontakt
Forum / 24.05.05 / Powrót

Moje pytanie jest następujące. Obecnie kraje ościenne, wprowadzają podatki liniowe, deregulują i liberalizują gospodarkę. Czy uważa pan, że jest jakaś alternatywa, czy to jedyna droga do rozwoju i wydźwignięcia się z zapaści - bo ta opinia staje się powoli powszechna. Poza tym czy jako europejska partia lewicowa (czyt. liberalna ) SDPL nie może być liberalne zarówno w kwestiach społecznych (laicyzacja, legalizacja aborcji) jak i gospodarczych(liberalizacja gospodarki).

Przede wszystkim nie uważam wprowadzenia podatku liniowego za drogę do rozwoju. W tej sprawie zarówno ja, jak i Socjaldemokracja Polska wielokrotnie się już wypowiadaliśmy. Koncepcja podatku liniowego jest absolutnie sprzeczna z lewicowym podejściem do gospodarki i podziału dochodu narodowego, a także niezgodna z poczuciem sprawiedliwości społecznej. Ludzie nie akceptują tego, żeby jednakową stawkę podatku płacili ci, co mają bardzo niskie i ci co mają bardzo wysokie dochody. Mamy już dzisiaj liniowy podatek dla wszystkich, którzy prowadzą działalność gospodarczą. Wynosi on 19 proc. Nie widzę powodu, aby ludziom, którzy nie prowadzą takiej działalności i dużo zarabiają (ja też się do nich zaliczam) robić prezent i dwukrotnie obniżać podatki. Co to ma wspólnego z rozwojem? Podatek liniowy byłby faktycznie przywilejem dla osób o wysokich dochodach. Podatek progresywny, z kilkoma stawkami, likwiduje ten przywilej i dlatego stosowany jest powszechnie - w krajach rządzonych przez lewicę i prawicę. W ramach podatku progresywnego SDPL opowiada się natomiast za dalszym uproszczeniem systemu podatkowego, a także za ulgami podatkowymi dotyczącymi kosztów pracy (np. refundowanie przedsiębiorcom składki na ZUS od zatrudnianych bezrobotnych i absolwentów, obniżanie składki ZUS dla rozpoczynających po raz pierwszy działalność do 15 proc. obecnej składki) oraz ulgami dla małych i średnich przedsiębiorstw, które inwestują w badania i rozwój. Drogą do bardziej dynamicznego i stabilnego rozwoju (Polska nie znajduje się w zapaści) jest przede wszystkim tworzenie przyjaznego klimatu dla działalności gospodarczej i inwestycji, w tym m.in. skuteczna walka z korupcją, skierowanie środków unijnych w większym stopniu na budowę infrastruktury na terenach Polski B i C, czy też stworzenie skutecznego Funduszu Poręczeniowo-Gwarancyjnego dla małych i średnich przedsiębiorstw. To wszystko SDPL ma w swoim programie.

Powrót do "Forum" / Do góry