Strona główna
Wiadomości
Halina Borowska - Blog żony
Życiorys
Forum
Publikacje
Co myślę o...
Wywiady
Wystąpienia
Kronika
Wyszukiwarka
Galeria
Mamy Cię!
Ankiety
Kontakt
Forum / 20.05.02 / Powrót

Co z propozycją Pani Sienkiewicz w sprawie opodatkowania instytucji kościelnych? Co będzie, jeżeli wejdzie w życie podatek katastralny? Czy plebanie zostaną z niego zwolnione? /.../

W pytaniach zawarte jest niesłuszne, ale dość powszechne w Polsce przekonanie, iż kościoły nie są w Polsce opodatkowane. Tak nie jest. Wszystkie dochody osiągane przez instytucje kościelne i osoby duchowne objęte są podatkiem dochodowym, z tym że część tych dochodów, pochodząca z niegospodarczej działalności statutowej lub przeznaczona na określone cele, korzysta z ustawowego zwolnienia na podobnej zasadzie, jak np. dochody związków zawodowych, organizacji pracodawców, partii politycznych, jednostek ochotniczej straży pożarnej, wspólnot mieszkaniowych, kas chorych, spółek wodnych, szkół. Zwolnienie z podatku dochodowego dochodów przeznaczanych na określone cele statutowe nie jest w polskim systemie podatkowym rzadkością i nie może być odnoszone tylko do instytucji kościelnych. Przychody osób duchownych, uzyskiwane z tytułu pełnienia funkcji duszpasterskich podlegają opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym, którego wysokość uzależniona jest od wielkości parafii, albo też na zasadach ogólnych, zaś dochody uzyskiwane przez osoby duchowne z innych źródeł (np. z działalności gospodarczej) podlegają opodatkowaniu na takich samych zasadach, jak innych osób fizycznych. Majątek instytucji kościelnych, z wyjątkiem obiektów sakralnych, też jest opodatkowany. Plebanie i nieruchomości związane z prowadzoną działalnością gospodarczą podlegają podatkowi od nieruchomości, rolnemu lub leśnemu. Podatki te są płacone na takich samych zasadach, jakie obowiązują inne osoby prawne. Także majątek prywatny osób duchownych jest opodatkowany na ogólnych zasadach. W obowiązującym systemie nie ma żadnych ulg i zwolnień przysługujących tej grupie podatników. W Sejmie na razie nie ma projektów ustaw, które by zmieniały ten stan rzeczy, np. opodatkowanie ryczałtowe osób duchownych na podatek dochodowy płacony na ogólnych zasadach. To samo dotyczy podatku katastralnego. Gdy takie projekty się pojawią, będzie na ten temat dyskusja i będzie tak, jak zdecyduje parlament. Do 1 stycznia br. istniała pewna luka polegająca na tym, że do odpisania od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym darowizny na cele kultu religijnego wystarczyło pokwitowanie podpisane przez proboszcza, co sprzyjało nadużyciom. W ramach ustaw podatkowych przyjętych pod koniec ubiegłego roku luka ta została zlikwidowana. Odpisywać będzie można tylko darowizny dokonane na rachunek bankowy obdarowanego, np. fundacji kościelnych.

Powrót do "Forum" / Do góry