Strona główna
Wiadomości
Halina Borowska - Blog żony
Życiorys
Forum
Publikacje
Co myślę o...
Wywiady
Wystąpienia
Kronika
Wyszukiwarka
Galeria
Mamy Cię!
Ankiety
Kontakt
Forum / 25.08.05 / Powrót

Jaki jest pana stosunek do ustawy o emeryturach górniczych, co w związku z innymi emeryturami. Czy podpisałby pan tę ustawę?

Dobrze się stało, że Sejm przyjął, a Aleksander Kwaśniewski podpisał tę ustawę. Sam za nią głosowałem, więc jako prezydent też bym ją podpisał. Szkoda tylko, że została uchwalona pod wpływem demonstracji górniczych, które przerodziły się w chuligańskie burdy. Można to było zrobić wcześniej, bez nacisków, ale wtedy marszałek Sejmu nie zgodził się na wprowadzenie projektu pod obrady. Ustawę tę trzeba będzie jednak poprawić. Założenia reformy emerytalnej mówiły, że w firmach, branżach, gdzie występować będą emerytury specjalne (tzw. pomostowe) będą pobierane wyższe składki po to, by ZUS, a więc wszyscy pracodawcy i pracobiorcy, nie byli dodatkowo obciążeni. Niestety, kolejne rządy, poczynając od 1999 r., nie zdołały wnieść do Sejmu projektu ustawy o emeryturach pomostowych, która zgodnie ze wspomnianymi założeniami powinna wejść w życie od 2007 r. zastępując dotychczasowe przepisy. Ustawa o emeryturach górniczych, do której udało się włączyć na zasadzie kompromisu inne zawody wykonywane w trudnych lub specjalnych warunkach, (przyjęta została moja propozycja, by przedłużyć do końca 2007 r., a więc o rok, wszystkie szczególne uprawnienia emerytalne) jest więc jakby formą przejściową, pierwszym krokiem ku docelowym rozwiązaniom. Drugi krok, który powinien zrobić przyszły Sejm, to właściwa ustawa o emeryturach pomostowych, a więc i o specjalnych składkach, bo to jest główny problem. Jeśli chodzi o górnictwo, akurat teraz koniunktura w tej branży umożliwiłaby ich opłacanie.

Powrót do "Forum" / Do góry