Strona główna
Wiadomości
Halina Borowska - Blog żony
Życiorys
Forum
Publikacje
Co myślę o...
Wywiady
Wystąpienia
Kronika
Wyszukiwarka
Galeria
Mamy Cię!
Ankiety
Kontakt
Forum / 21.10.02 / Powrót

Nie mogę zrozumieć pewnych rzeczy. Dlaczego Marszałek ma prawo przerwać debatę kiedy chce? Od czego jest mównica? Chyba dlatego, żeby każdy poseł mógł się wypowiedzieć, czy będzie się to komuś podobać czy nie.

Marszałek nie przerywa debaty, kiedy chce. Przebieg obrad Sejmu, jak też obowiązki i prawa marszałka oraz wszystkich posłów ściśle określa Regulamin Sejmu, nad którego przestrzeganiem marszałek musi czuwać. Każde posiedzenie Sejmu ma pewien porządek, plan, który jest wcześniej ustalany przez Prezydium Sejmu (marszałek i wicemarszałkowie) i opiniowany przez Konwent Seniorów (Prezydium Sejmu oraz przewodniczący klubów parlamentarnych), a obowiązkiem marszałka prowadzącego obrady jest pilnowanie tego porządku. Gdyby każdy poseł mógł w każdej chwili zabrać głos na dowolny temat, Sejm nie zdołałby uchwalić żadnej ustawy, stałby się jakimś forum dyskusyjnym, trwałyby w nim wieczne kłótnie i przepychanki, a przecież to stanowienie prawa jest podstawowym zadaniem Sejmu. Posłowie, którzy zamierzają wziąć udział w dyskusji nad określonym punktem porządku dziennego, zapisują się do głosu u sekretarza Sejmu prowadzącego listę mówców. Nie ma pod tym względem żadnych ograniczeń. Jeśli natomiast poseł zapisany do głosu mówi nie na temat, czyli odbiega w swoim wystąpieniu od porządku obrad, marszałek zwraca mu uwagę i przywołuje go "do rzeczy", a gdy to nie skutkuje, odbiera mu głos. Ma też prawo, zgodnie z Regulaminem, wykluczyć z posiedzenia posła, który uniemożliwia mu prowadzenie obrad.
Poza porządkiem dziennym posiedzenia lub w związku z dyskusją marszałek udziela głosu jedynie dla zgłoszenia wniosku formalnego (np. o przerwanie posiedzenia, zamknięcie listy mówców, ograniczenie czasu przemówień, odesłanie projektu do komisji itp.) lub sprostowania błędnie zrozumianego lub nieściśle przytoczonego stwierdzenia mówcy. Marszałek może też udzielić głosu poza porządkiem obrad dla wygłoszenia - na zakończenie każdego dnia obrad - oświadczenia poselskiego.


Powrót do "Forum" / Do góry