Strona główna
Wiadomości
Halina Borowska - Blog żony
Życiorys
Forum
Publikacje
Co myślę o...
Wywiady
Wystąpienia
Kronika
Wyszukiwarka
Galeria
Mamy Cię!
Ankiety
Kontakt
Forum / 10.02.03 / Powrót

Mam pytanie dotyczące stosunków polsko - rosyjskich. Osobiście uważam, że stosunki z tym krajem powinny mieć charakter ponadstandardowy a może nawet priorytetowy. Czy nie uważa Pan, że powinien być powołany specjalny urzędnik z ramienia Rady Ministrów, który byłby odpowiedzialny za stosunki z Rosją na bieżąco i tylko w tematyce tych stosunków? /.../ Dodatkowo kontakty z ramienia obu parlamentów, inicjacja kontaktów kulturalnych, wymiana młodzieżowa oraz ogólnie kreowanie Polski jako partnera nastawionego przyjaźnie do Rosji byłoby na pewno bardzo korzystne w długiej perspektywie. Moim zdaniem tak naprawdę zwykłych Rosjan i Polaków więcej łączy niż dzieli/.../

Rzeczywiście przez ostatnie dziesięć lat Polska i Rosja poniosły wspólnie sporo strat we wzajemnych stosunkach - politycznych, gospodarczych, kulturalnych, ale to się już zmienia. Ubiegłoroczne wizyty - prezydenta Putina w Warszawie oraz prezydenta Kwaśniewskiego w Moskwie - rozpoczęły pewien nowy etap. Podjąłem starania, by w jego kontynuowanie, realizację, włączył się również Sejm - w sposób szerszy i bardziej aktywny niż do tej pory, to znaczy nie tylko w ramach polsko-rosyjskiej grupy parlamentarnej. W pierwszej połowie grudnia byłem w Moskwie z oficjalną wizytą, podczas której spotkałem się m.in. z premierem Michaiłem Kasjanowem, ministrem spraw zagranicznych, Igorem Iwanowem, kierownictwem i licznymi członkami rosyjskiego parlamentu. Wszystkie rozmowy były bardzo konkretne. Mówiliśmy o problemach gospodarczych, a także o kwestiach politycznych, historycznych, kulturalnych. Zaproponowałem pewne niestandardowe formy współpracy naszych parlamentów, dzielenie się doświadczeniami, wzajemne konsultowanie projektów ustaw, które dotyczą obu państw, co spotkało się z bardzo pozytywnym odzewem. Obie izby rosyjskiego parlamentu chcą np. skorzystać z doświadczeń polskiej reformy samorządowej, a my z kolei - zostało to już uzgodnione - będziemy konsultować projekt ustawy o zasadach inwestowania na terytorium obwodu kaliningradzkiego. Niedługo będzie w Polsce z oficjalną wizytą premier Kasjanow, co - jak można oczekiwać - stanie się kolejnym impulsem w ożywianiu i zacieśnianiu polsko-rosyjskich kontaktów. Co do specjalnego pełnomocnika, to rzecz nie w rozwiązaniach instytucjonalnych, bo one w gruncie rzeczy istnieją, choć w innym kształcie niż Pan to proponuje, ale w woli politycznej, której w każdym razie naszemu rządowi nie brakuje.

Powrót do "Forum" / Do góry