Strona główna
Wiadomości
Halina Borowska - Blog żony
Życiorys
Forum
Publikacje
Co myślę o...
Wywiady
Wystąpienia
Kronika
Wyszukiwarka
Galeria
Mamy Cię!
Ankiety
Kontakt
Forum / 18.04.03 / Powrót

W jaki sposób Unia będzie egzekwować wynegocjowane kwoty produkcyjne w rolnictwie?

Będzie funkcjonował system kontroli wewnątrz naszego kraju, który ma zapewnić nadzór nad przestrzeganiem poziomu wynegocjowanych kwot i limitów produkcyjnych. Ponadto obejmie nasz kraj system kontroli zewnętrznej, która będzie przeprowadzana przez inspektorów UE. Kontrolę przestrzegania kwot produkcyjnych ułatwi system IACS zawierający bazę ewidencji roślin i zwierząt. System ten będzie określał powierzchnię bazową w tys. ha oraz rodzaj upraw. W przypadku przekroczenia kwoty związanej z uprawami, nie będzie kar pieniężnych lecz np. nieprzyznanie dotacji. Jeśli chodzi o kwoty mleka to limity są wynegocjowane z nadwyżką i nie ma zagrożenia, że w najbliższych latach zostaną one przekroczone. Do końca 2005 r. został wynegocjowany okres przejściowy, co oznacza, że jeśli indywidualny rolnik przekroczy limit referencyjny w tym okresie nie będzie płacił kary. Natomiast, po 2005 r. trzeba będzie bezwzględnie przestrzegać wynegocjowanych limitów mleka. Dane o produkcji mleka indywidualny rolnik będzie wówczas musiał przekazywać mleczarniom, te zaś prześlą informacje Agencji Rynku Rolnego, która z kolei przedłoży je Komisji Europejskiej. Kara za przekroczenie limitu mleka wynosi 115% wartości tego co rolnik wyprodukował w nadmiarze. Są różne systemy płacenia takich kar przez dane państwo członkowskie. Np. we Włoszech indywidualny rolnik nie płaci bezpośrednio kary lecz państwo wnosi je do budżetu unijnego za przekroczenie kwot mlecznych (z uwagi na protesty rolników). Ogólnie biorąc, limity wynegocjowane są na wyrost i w najbliższych latach po uzyskaniu członkostwa w Unii nie grozi nam sytuacja, w której wystąpi zagrożenie ich przekroczenia.

Powrót do "Forum" / Do góry