Strona główna
Wiadomości
Halina Borowska - Blog żony
Życiorys
Forum
Publikacje
Co myślę o...
Wywiady
Wystąpienia
Kronika
Wyszukiwarka
Galeria
Mamy Cię!
Ankiety
Kontakt
Forum / 09.06.03 / Powrót

Panie marszałku, mam pytanie o nową ustawę emerytalną o zaopatrzeniu żołnierzy zawodowych i ich rodzin, która budzi wiele niepewności wśród kadry.

Generalnie celem ustawy jest stabilizacja rozwiązań w zakresie zaopatrzenia emerytalnego żołnierzy zawodowych i ich rodzin. Przewiduje się m.in. objęcie zaopatrzeniowym systemem emerytalnym wszystkich żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy służb mundurowych, także tych, którzy obecnie podlegają powszechnemu systemowi ubezpieczeń społecznych (wstąpili do służby po 1 stycznia 1999 r.). Poza tym proponuje się, aby prawo do emerytury wojskowej lub policyjnej było przyznawane na wniosek zainteresowanego, a nie jak jest obecnie - z urzędu. Określone też zostały zasady waloryzacji podstawy wymiaru świadczeń (wymiar świadczenia ustala się na dzień zwolnienia ze służby). Projekt był szeroko konsultowany ze związkami zawodowymi i stowarzyszeniami emerytów i rencistów służb mundurowych uzyskując ich akceptację. Jest po pierwszym czytaniu na posiedzeniu Sejmu, a obecnie pracują nad nim komisje. Sprawa nie jest zamknięta, jest możliwość zgłaszania do projektu wszelkich uwag i wątpliwości.

Powrót do "Forum" / Do góry