Strona główna
Wiadomości
Halina Borowska - Blog żony
Życiorys
Forum
Publikacje
Co myślę o...
Wywiady
Wystąpienia
Kronika
Wyszukiwarka
Galeria
Mamy Cię!
Ankiety
Kontakt
Forum / 05.09.03 / Powrót

Panie Marszałku, dlaczego o obsadzie wysokich stanowisk w spółkach Skarbu Państwa nie decyduje otwarty dla każdego obywatela konkurs? Lepsze zarządzanie oznacza przecież wyższe zyski a co za tym idzie wyższe płacone podatki.

Na te stanowiska nie trafiają osoby przypadkowe, nieprzygotowane do pełnienia swojej funkcji. Generalnie podstawą prawną działalności spółek handlowych, a takimi są także spółki z udziałem Skarbu Państwa, jest Kodeks spółek handlowych. Zgodnie z Kodeksem, rada nadzorcza jest powoływana i odwoływana przez walne zgromadzenie (chyba że statut przewiduje inny sposób, a to zależy od akcjonariuszy) - przy czym w spółce nowo powstałej w wyniku komercjalizacji 2/5 składu rady wybierają pracownicy ze swego grona. Kandydaci na członków rad nadzorczych spółek z udziałem skarbu państwa muszą odbyć specjalne szkolenie oraz zdać egzamin, sprawdzający ich kwalifikacje. Stanowiska członków zarządu spółek z udziałem skarbu państwa obsadzane są w toku postępowania kwalifikacyjnego, które przeprowadza rada nadzorcza. W sumie, o obsadzie stanowisk kierowniczych spółek z udziałem skarbu państwa decydują wszyscy akcjonariusze.

Powrót do "Forum" / Do góry