Strona główna
Wiadomości
Halina Borowska - Blog żony
Życiorys
Forum
Publikacje
Co myślę o...
Wywiady
Wystąpienia
Kronika
Wyszukiwarka
Galeria
Mamy Cię!
Ankiety
Kontakt
Forum / 05.09.03 / Powrót

I ja wiem, i Pan wie, że w tej chwili swe prace toczy wspólny zespół MF i NBP powołany do wypracowania strategii dochodzenia do strefy euro czyli opracowania strategii LIKWIDACJI polskiej złotego i DEMONTAŻU suwerenności monetarnej Polski. Z wypowiedzi prezesa Balcerowicza dla "Gazety Bankowej" i innych wynika, że nie chce on ujawnić, kiedy zespół ten zakończy prace. Czy mógłby Pan go w tej sprawie "nacisnąć" ? /.../

Nie bardzo widzę powód do takich nacisków - niezależnie od tego, że nie podzielam Pańskiej opinii o demontażu suwerenności monetarnej Polski. Wprowadzenie euro pozwoli Polsce dodatkowo zwiększyć tempo wzrostu gospodarczego oraz zabezpieczyć się przed wpływem spekulacyjnego kapitału zagranicznego. Nie sądzę jednak, żeby nastąpiło to wcześniej niż w 2008 roku. Musimy wcześniej spełnić kryteria z Maastricht (ograniczenie deficytu budżetowego, długu publicznego, inflacji, obniżenie stóp procentowych i utrzymanie stabilnego kursu walutowego). Termin zakończenia prac wspólnego zespołu Ministerstwa Finansów i NBP zależy od postępu w tych pracach. Ważniejsze są efekty niż terminy.

Powrót do "Forum" / Do góry