Strona główna
Wiadomości
Halina Borowska - Blog żony
Życiorys
Forum
Publikacje
Co myślę o...
Wywiady
Wystąpienia
Kronika
Wyszukiwarka
Galeria
Mamy Cię!
Ankiety
Kontakt
Forum / 17.09.03 / Powrót

Dlaczego Panie Marszałku zwalniani z pracy górnicy otrzymują albo 40 tysięcy odprawy, albo zapewnia się im nowe miejsca pracy? Natomiast zwalniani pracownicy innych przedsiębiorstw dostają odprawy w wysokości kilku tysięcy złotych a bez pracy pozostają często do końca życia. Czy nie uważa Pan, że jest to skrajna niesprawiedliwość? I niech Pan nie pisze, że górnicy są faworyzowani, gdyż mają mikroskopijne szanse na znalezienie innej pracy . O pracę jest równie trudno w Olsztynie, Łodzi jak i na Górnym Śląsku.

Redukcja miejsc pracy w górnictwie związana jest z przeprowadzaną przez rząd restrukturyzacją tej branży. Stąd osłony socjalne lub gwarancje zatrudnienia. Nie przewiduje się odpraw dla górników w wysokości 40 tys. zł. Takie odprawy były wypłacane przez rząd Jerzego Buzka z przeznaczeniem na uruchomienie własnej działalności gospodarczej, niewielu (ok. 10 proc.) zwolnionych z pracy górników przeznaczyło jednak te pieniądze na ten cel. Dlatego tym razem propozycje są inne - urlopy górnicze dla tych, którzy są w okresie przedemerytalnym, oferty pracy w innej kopalni, pomoc dla pracodawców, którzy stworzą miejsca pracy dla odchodzących z górnictwa pracowników, stypendia na przekwalifikowanie, pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej itd. Działania kierowane są nie tylko do górnictwa, ale także do jego otoczenia. Restrukturyzacji podlega cały region. Takie programy osłonowe są tworzone również dla innych branż, które podlegają restrukturyzacji - ostatnio hutnictwa, cukrownictwa - także w wymiarze regionalnym. Jak wynika z informacji przedstawionej w Sejmie przez wicepremiera Jerzego Hausnera, w związku z restrukturyzacją cukrownictwa trwają prace nad pakietem aktywizującym dla Lubelszczyzny. Oczywiście, o pracę jest wszędzie trudno, jednak pozostawienie obecnie górników, hutników, czy pracowników cukrownictwa samym sobie spowodowałoby nasilenie tych trudności. Natychmiastowa poprawa sytuacji na rynku pracy jest niemożliwa, rząd skutecznie zahamował jednak wzrost bezrobocia oraz zapoczątkował jego stopniowe zmniejszanie. Coraz bardziej widoczne oznaki ożywienia w gospodarce dają szanse na utrzymanie i wzmocnienie tendencji wzrostu zatrudnienia.

Powrót do "Forum" / Do góry