Strona główna
Wiadomości
Halina Borowska - Blog żony
Życiorys
Forum
Publikacje
Co myślę o...
Wywiady
Wystąpienia
Kronika
Wyszukiwarka
Galeria
Mamy Cię!
Ankiety
Kontakt
Forum / 25.09.03 / Powrót

Według projektu nowelizacji konstytucji RP autorstwa PiS-u ,,Rada Polityki Pieniężnej miałaby nie tylko zajmować się ochroną pieniądza, ale i rozwojem kraju. Ponosiłaby też konsekwencje swoich działań." (podaję za stroną internetową tego ugrupowania). Czy tego typu zapis byłby w ogóle zgodny z prawem unijnym ??

Według projektu PiS "Rada Polityki Pieniężnej miałaby nie tylko zajmować się ochroną pieniądza, ale i rozwojem kraju". Spójrzmy zatem jaki akt prawny należałoby znowelizować. Oczywiście nie tylko Konstytucję RP, która w art. 227 ustala ogólnie, że "Narodowy Bank Polski odpowiada za wartość polskiego pieniądza", ale także uszczegóławiającą ten zapis ustawę o NBP. Który artykuł należałoby zmienić? Z pewnością art. 3, którego ust. 1 brzmi tak: "Podstawowym celem działalności NBP jest utrzymanie stabilnego poziomu cen, przy jednoczesnym wspieraniu polityki gospodarczej Rządu, o ile nie ogranicza to podstawowego celu NBP". Już na pierwszy rzut oka widać, że zapis ten oznacza właśnie, że NBP ma zajmować się ochroną pieniądza i rozwojem kraju. Problem polega zatem nie na zapisie ustawowym, ale na interpretacji tego zapisu przez poszczególnych członków RPP. W funkcjonującej obecnie RPP widać, że interpretacja tego zapisu wygląda bardzo różnie. Uważam jednak, że żaden zapis nie jest w stanie spowodować, że członek RPP będzie na pewno robił to, czego byśmy w danej chwili oczekiwali. Widać zatem jak istotne jest wybranie do RPP odpowiednich ludzi. W tym przypadku to ludzie, a nie ogólny przecież przepis są gwarancją prowadzenia dobrej polityki. Podobnie rzecz się ma z zapisem: "Ponosiłaby też konsekwencje swoich działań". Pytam tylko jakie konsekwencje i za jakie działania? Jeśli którykolwiek z członków RPP złamał prawo, to poniesie tego konsekwencje przy obecnym stanie prawnym. Jeśli natomiast nie złamał prawa, to za co ma ponosić konsekwencje? Czy za to, że głosował za obniżeniem stóp o 0,5 pkt. proc zamiast o 1 pkt proc.? A może odwrotnie? Kto byłby władny ocenić, jaka decyzja była właściwa? Wygląda więc na to, że propozycja PiS jest niedojrzała i chyba słabo przemyślana. PiS wykorzystuje tu ogólne niezadowolenie z polityki prowadzonej przez RPP. Oceniam, że propozycje te mają charakter populistyczny i zmierzają do tego, by zwiększyć poparcie dla swojego ugrupowania przez sugerowanie, że w zaproponowany sposób można tę sytuację zmienić.

Powrót do "Forum" / Do góry