Strona główna
Wiadomości
Halina Borowska - Blog żony
Życiorys
Forum
Publikacje
Co myślę o...
Wywiady
Wystąpienia
Kronika
Wyszukiwarka
Galeria
Mamy Cię!
Ankiety
Kontakt
Forum / 16.10.03 / Powrót

Panie Marszałku, czy fakt, że w projekcie budżetu na 2004r. po stronie wypływów nie uwzględniono dotacji dla OFE świadczy, że rząd zastosował "kreatywną księgowość"?

W projekcie budżetu na 2004 rok uwzględniono wydatki dotyczące składek do OFE po stronie rozchodów budżetu państwa. Kwota refundacji z tytułu przekazania składek do OFE zaplanowana została na poziomie 11,399 mld zł. W latach poprzednich rzeczywiście inne było umiejscowienie tych środków. Stanowiły one dotację z budżetu dla FUS, a więc wchodziły w skład wydatków. Od 2004 roku nie będzie to już dotacja, ale refundacja z tytułu przekazania składek do OFE. Inne jest umiejscowienie w budżecie natomiast efekt ekonomiczny jest ten sam. W ten sposób deficyt budżetowy zbliżył się do tzw. deficytu ekonomicznego, mierzącego wpływ sektora finansów publicznych na poziom oszczędności krajowych. Do tej pory, aby wyliczyć poziom deficytu ekonomicznego deficyt budżetowy był zmniejszany o transfer środków do OFE. Jeśli w wydatkach budżetowych nie uwzględnimy transferu do OFE, to nie trzeba od deficytu budżetowego odejmować tego transferu, aby uzyskać wielkość deficytu ekonomicznego. Jeśli jednak weźmiemy pod uwagę europejskie standardy rachunkowości ESA 95, to wg nich kwoty rekompensujące ubytek składek w FUS są klasyfikowane jako wydatki budżetu państwa. Informacja ta została umieszczona w uzasadnieniu do ustawy budżetowej. Chociaż w tej sprawie, jak widać, dochodzi do sporego pomieszania pojęć, to wszyscy analitycy z łatwością mogą odnaleźć tę kwotę w budżecie. Trudno mi sobie wyobrazić, aby można tam było ukryć 11 mld zł.

Powrót do "Forum" / Do góry