Strona główna
Wiadomości
Halina Borowska - Blog żony
Życiorys
Forum
Publikacje
Co myślę o...
Wywiady
Wystąpienia
Kronika
Wyszukiwarka
Galeria
Mamy Cię!
Ankiety
Kontakt
Forum / 21.11.03 / Powrót

Panie Marszałku! Na chłopski rozum... dlaczego w Polsce hipermarkety nie płacą podatków?

Płacą. W 2002 r. łączna kwota podatku dochodowego zapłaconego przez spółki z udziałem kapitału zagranicznego, które prowadzą hipermarkety wyniosła 109 mln zł. Ponadto płacą one podatki od nieruchomości według stawek określonych przez radę gminy. 5 lipca 2002 r. Sejm podjął uchwałę w sprawie wezwania organów administracji państwowej do przeprowadzenia w supermarketach i hipermarketach kontroli przestrzegania prawa pracy, prawa podatkowego, warunków higieniczno-sanitarnych, zasad ochrony konkurencji i konsumentów oraz stosowania cen dumpingowych i cen transakcyjnych między firmami zależnymi, ponieważ do posłów docierały liczne sygnały o nieprawidłowościach w tym zakresie. Takie kontrole zostały podjęte w I kwartale br. w 16 spółkach. Część sygnałów potwierdziła się. Np. dochody budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego oraz podatku od towarów i usług zostały w 2001 r. uszczuplone o łączną kwotę ok. 3, 7 mln zł. Potwierdziły się też informacje o zawyżaniu deklarowanych strat przez niektóre super- i hipermarkety. Obecnie placówki te są w związku z tym pod stałym nadzorem służb skarbowych, można więc oczekiwać, że nieprawidłowości będzie mniej.

Powrót do "Forum" / Do góry