Strona główna
Wiadomości
Halina Borowska - Blog żony
Życiorys
Forum
Publikacje
Co myślę o...
Wywiady
Wystąpienia
Kronika
Wyszukiwarka
Galeria
Mamy Cię!
Ankiety
Kontakt
Forum / 06.01.04 / Powrót

Panie Marszałku, jeśli człowiek tuż przed przejściem na emeryturę umrze, to pieniądze, które całe życie płacił na ZUS, przepadają. Czy nie uważa Pan, że w takiej sytuacji ZUS powinien wypłacać zgromadzony kapitał rodzinie zmarłego?

Zasada ta obowiązuje w nowym systemie emerytalnym, nie dotyczy jednak ZUS lecz OFE, czyli otwartych funduszy emerytalnych. Problem polega na tym, że pieniądze, które pracujący, a właściwie ich pracodawcy płacili i płacą na ZUS nie są "gromadzone", ale służą finansowaniu bieżących emerytur i rent w ramach tzw. systemu repartycyjnego. System ten działa w ten sposób, że obecnie pracujący finansują świadczenia emerytalno-rentowe tych, którzy z racji wieku lub choroby zakończyli już swoją aktywność zawodową. Czyli - w pewnym uproszczeniu - pokolenia młodsze, pokolenia dzieci finansują świadczenia dziadków i ojców, którzy wcześniej finansowali świadczenia swoich przodków itd. System ten jest powszechny w krajach, gdzie w ogóle istnieją ubezpieczenia społeczne, zwłaszcza europejskich, staje się jednak coraz mniej wydolny, ponieważ w wyniku zmian demograficznych emerytów przybywa znacznie szybciej niż osób czynnych zawodowo (ludzie dłużej żyją, a równocześnie maleje przyrost naturalny). W efekcie pokolenia pracujących nie są w stanie zapewnić kolejnym rocznikom emerytów odpowiedniej wysokości świadczeń, a składka nie może rosnąć w nieskończoność. W Polsce podjęta została w 1998 r. dość pionierska, przynajmniej w skali europejskiej (wcześniej Szwecja przetarła tu drogę), reforma tego systemu, w której wyniku, oprócz części repartycyjnej, obsługiwanej przez ZUS, utworzona została tzw. część kapitałowa, obsługiwana przez OFE. Składka ubezpieczonych, którzy przystąpili do OFE (w przypadku starszych roczników istniała tu możliwość wyboru, młodsi musieli to zrobić obowiązkowo) jest teraz dzielona między ZUS i OFE. Jeśli chodzi o część, która trafia do ZUS, praktycznie nic się nie zmienia, czyli te środki służą do finansowania bieżących świadczeń emerytów i rencistów (tyle, że są zapisane na indywidualnym koncie ubezpieczonego, czego wcześniej nie było). Natomiast część, która trafia do OFE, jest inwestowana, a więc kapitał ten jest pomnażany i w przypadku śmierci ubezpieczonego podlega dziedziczeniu.

Powrót do "Forum" / Do góry