Strona główna
Wiadomości
Halina Borowska - Blog żony
Życiorys
Forum
Publikacje
Co myślę o...
Wywiady
Wystąpienia
Kronika
Wyszukiwarka
Galeria
Mamy Cię!
Ankiety
Kontakt
Forum / 07.01.04 / Powrót

Panie Marszałku! Dlaczego panowie chcecie przeprowadzić w Sejmie projekt podnoszący VAT na prasę z 7% do 22%? Szare polskie społeczeństwo zostanie pozbawione dostępu do informacji, gdyż artykuły prasowe zdrożeją a wiele tytułów upadnie. Proszę nie zasłaniać się wymogami unijnymi, gdyż żadna dyrektywa Unii nie mówi o tym, że VAT na prasę ma wynosić 22%. W traktacie akcesyjnym jest zapis, że ów podatek nie może być niższy niż 5 %...

Nie ma projektu podnoszącego VAT na prasę z 7 proc. do 22 proc. Rządowy projekt ustawy o podatku od towarów i usług przewiduje, iż gazety, magazyny i czasopisma objęte będą nadal stawką 7 proc. - ale z wyłączeniem wydawnictw, w których znaczna część powierzchni jest przeznaczona nieodpłatnie lub odpłatnie na ogłoszenia, reklamy lub teksty reklamowe. Rzeczywiście jest to dostosowanie polskiego prawa do wymogów unijnych, przy czym chodzi tu o wspólny system podatku od wartości dodanej, a nie konkretne stawki. Wysokość stawki -podstawowej i obniżonych - dyrektywy unijne pozostawiają do uznania państw członkowskich, zastrzegając jedynie, że w przypadku stawki podstawowej nie może ona być niższa niż 15 proc., a obniżonej nie niższa niż 5 proc. Stawka obniżona, która w Polsce wynosi 7 proc., może być stosowana jedynie w odniesieniu do niektórych produktów i usług wyszczególnionych w aneksie do dyrektywy unijnej. Są wśród nich m.in. właśnie gazety i czasopisma - pod warunkiem jednak, że nie są poświęcone w większej części reklamom.

Powrót do "Forum" / Do góry