Strona główna
Wiadomości
Halina Borowska - Blog żony
Życiorys
Forum
Publikacje
Co myślę o...
Wywiady
Wystąpienia
Kronika
Wyszukiwarka
Galeria
Mamy Cię!
Ankiety
Kontakt
Forum / 11.02.02 / Powrót

Propozycja ustawy o finansach gmin: 1) gmina bierze 50% środków zebranych na własnym terenie, 50% daje do powiatu, 2) powiat 50% dla siebie, 50% do województwa, 3) województwo 50% dla siebie, 50% do budżetu państwa, 4)Zakaz finansowania wstecznego i równoległego, np. gmina daje gminie, powiat daje gminie. 5) Środki to wszystkie podatki zebrane na terenie gminy. 6) Budżet oddaje gminom zebrane cło i akcyzę na granicy wg wpływów z VAT, a gminy to transferują jak wyżej. I co Pan na to? Proste, jasne i skuteczne.

Proste i jasne - tak. Problem jednak w tym, iż w Polsce wciąż istnieje podział na Polskę A (zachód) i B (wschód). Ta pierwsza jest znacznie bogatsza. Np. województwa położone w Polsce zachodniej (bez Pomorza Zachodniego) dają ok. 80 proc. całego PKB wytwarzanego w kraju. W województwach wschodnich oraz na Warmii i Mazurach PKB na mieszkańca kształtuje się na poziomie 3/4 średniej krajowej. W dodatku jest tam niekorzystna struktura demograficzna (znaczne obciążenie ludności w wieku produkcyjnym ludnością w wieku nieprodukcyjnym). Zróżnicowania istnieją też w ramach województw a także powiatów. Podział, który Pan zaproponował, różnice te - uwarunkowane w dużym stopniu historycznie - nadal by utrwalał i pogłębiał. A to prowadziłoby do ostrych konfliktów społecznych.

Powrót do "Forum" / Do góry