Strona główna
Wiadomości
Halina Borowska - Blog żony
Życiorys
Forum
Publikacje
Co myślę o...
Wywiady
Wystąpienia
Kronika
Wyszukiwarka
Galeria
Mamy Cię!
Ankiety
Kontakt
Forum / 07.04.04 / Powrót

Czy nie sądzi Pan, iż rzeczywistą miarą czystości Państwa intencji będzie dążenie do zniesienia finansowania partii politycznych z budżetu?

Nie, nie sądzę. Jestem zwolennikiem maksymalnego odcięcia partii od pieniędzy niewiadomego pochodzenia, a jedynym sposobem na to jest finansowanie partii z budżetu. Wprawdzie doświadczenia, np. niemieckie, pokazują, że zawsze znajdą się jacyś ludzie, którzy spróbują zorganizować "lewą kasę", powinno być jednak wiadome, że to jest lewa kasa i ponosi się za nią odpowiedzialność. Zakres korupcji zostaje w ten sposób znacznie ograniczony, a partia ma pieniądze i na wybory, i na działalność problemową, może np. organizować jakieś poważne konferencje. Partie niefinansowane z budżetu państwa, czyli finansowane przez różnego rodzaju sponsorów, muszą potem spłacać określone zobowiązania. Reguły gospodarki rynkowej są bezwzględne. Jeśli ktoś inwestuje przy pomocy darowizny czy dotacji w partię polityczną, można się domyślać, że egzekwuje potem w jakiejś formie tantiemy od takiej darowizny. Obecne rozwiązanie - przyjęte nie bez oporów w 1997 r. w II kadencji Sejmu - jest jasne i klarowne. Partiom mogą być przekazywane środki jedynie przez osoby fizyczne, i to w ograniczonej wysokości. Ponadto otrzymują dotacje podmiotowe i subwencje według ściśle określonego w ustawie trybu i zasad, w wysokości proporcjonalnej do poparcia uzyskanego w wyborach. Ze sposobu wykorzystania subwencji muszą się rozliczyć przed Państwową Komisją Wyborczą. Jeśli PKW uzna, że środki zostały przeznaczone na cele niezwiązane z działalnością statutową, partia traci prawo do subwencji w następnym roku kalendarzowym. Można oczywiście dyskutować nad wysokością subwencji w związku ze stanem budżetu państwa. Na początku tej kadencji Sejmu została ona - podobnie jak dotacja podmiotowa związana z wyborami - znacząco ograniczona.

Powrót do "Forum" / Do góry