Strona główna
Wiadomości
Halina Borowska - Blog żony
Życiorys
Forum
Publikacje
Co myślę o...
Wywiady
Wystąpienia
Kronika
Wyszukiwarka
Galeria
Mamy Cię!
Ankiety
Kontakt
Forum / 07.07.04 / Powrót

Czy można otrzymać całość propozycji SDPL dotyczących likwidacji tzw. "starego portfela"?

Nie jest to oddzielna ustawa - nie ma takiej potrzeby. Uznaliśmy, że sprawę można załatwić znacznie szybciej i lepiej przy okazji zmiany ustawy o waloryzacji emerytur i rent, nad którą Sejm już od pewnego czasu pracuje. Socjaldemokracja Polska zgłosiła szereg poprawek do tej ustawy. Np. nie zgodziliśmy się, aby w miejsce corocznej waloryzacji wprowadzać podwyżki emerytur i rent dopiero po upływie 3 lat od poprzedniej waloryzacji, bo to oznacza utratę ich siły nabywczej, najboleśniej dotykając osoby pobierające niskie świadczenia. Nie zgodziliśmy się na propozycję całkowitego odejścia od uwzględniania efektów wzrostu gospodarczego w wysokości podwyżek emerytur i rent. Zaproponowaliśmy waloryzację nie rzadziej niż co 2 lata (coroczna waloryzacja przy niskiej inflacji oznaczałaby kilkuzłotową podwyżkę świadczeń i duże koszty operacyjne z tym związane) oraz umożliwienie Radzie Ministrów i Komisji Trójstronnej podwyższania świadczeń ponad wzrost cen, nawet o 20 % realnego wzrostu przeciętnych wynagrodzeń - jeśli będą ku temu warunki. Pozwoliłoby to na udział emerytów i rencistów we wzroście gospodarczym. Zaproponowaliśmy też, aby zapisać w tej ustawie kwestie dotyczące likwidacji starych portfeli emerytalnych. Podwyżka kwoty bazowej niższej niż 100% następowałaby stopniowo, od 2005 r. przez dwa lata - o 0,5%, przez następne lata o 1 punkt procentowy. Jest to naszym zdaniem realne z punktu widzenia finansów publicznych - w przeciwieństwie do innych zgłaszanych w tej samej sprawie rozwiązań - a równocześnie jest to ostatni dzwonek, aby ustawowo te kwestie uregulować.

Powrót do "Forum" / Do góry