Strona główna
Wiadomości
Halina Borowska - Blog żony
Życiorys
Forum
Publikacje
Co myślę o...
Wywiady
Wystąpienia
Kronika
Wyszukiwarka
Galeria
Mamy Cię!
Ankiety
Kontakt
Wiadomości / 08.11.02, 10:44 / Powrót

Wizyta przedstawicieli Komisji Spraw Zagranicznych francuskiego Zgromadzenia Narodowego

7 listopada br. przebywała w Polsce na zaproszenie Przewodniczącego Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych Jerzego Jaskierni delegacja parlamentarzystów francuskich, z przewodniczącym Komisji Spraw Zagranicznych E. Balladurem na czele. Z delegacją spotkał się również Marszałek Sejmu Marek Borowski. Mówi Marek Borowski:- Nasza rozmowa z Przewodniczącym i byłym Premierem Republiki Francuskiej E. Balladurem była bardzo interesująca i pożyteczna dla obu stron, ponieważ dała nam możliwość dokonania rzetelnej oceny pozycji Polski w ostatniej, gorącej fazie negocjacji akcesyjnych z UE oraz sytuacji społeczno-politycznej w naszym kraju przed nadchodzącym referendum europejskim w przyszłym roku. Wymieniając poglądy na kwestie problemów i napięć społecznych, jakie niesie ze sobą proces przystępowania Polski do UE w jego końcowej fazie, byliśmy zgodni co do tego, iż daje on niepowtarzalną szansę na długofalowe korzyści z realizacji historycznego projektu dotyczącego rozszerzenia Unii, pomimo odczuwania przez polskie społeczeństwo bieżących trudności i związanego z tym stanu niepewności. Wskazałem, przy tym iż w odróżnieniu od sytuacji politycznej we Francji po ostatnich wyborach parlamentarnych, w której skrajne ugrupowania zmniejszyły swoje możliwości oddziaływania na opinię publiczną, w Polsce znaleźliśmy się po I turze wyborów lokalnych (w oczekiwaniu na II turę) w skomplikowanej sytuacji, w której ok. 30% zdobytych mandatów umocniło pozycję ugrupowań antyeuropejskich. W obliczu takiego stanu rzeczy siły proeuropejskie w naszym kraju nie składają jednak broni, a wręcz przeciwnie są zdeterminowane walczyć na rzecz przekonania opinii publicznej o korzyściach długofalowych wynikających z naszego wstąpienia do Unii i pozyskania jej pozytywnych głosów w referendum. Poruszyliśmy przy tym z rozmówcą najbardziej wrażliwe społecznie kwestie negocjacyjne dotyczące warunków finansowych naszego członkostwa, w tym zagwarantowania Polsce pozycji beneficjenta netto oraz równych zasad konkurencji dla polskiego rolnictwa po pełnym otwarciu rynków, wykorzystywane dla siania niepokoju przez przeciwników UE. Podzieliśmy przy tym opinię, że naszym wspólnym wyzwaniem, patrząc z pozycji parlamentarzystów, jest podjęcie w końcowej fazie negocjacji działań (przy uznaniu zasad unijnych) na rzecz sprawienia, aby akcesja wywarła pozytywny wpływ na polskie społeczeństwo i żeby z psychologicznego punktu widzenia nie pozostawić wrażenia niesprawiedliwości i ryzyka związanego z członkostwem w UE, zwłaszcza w poruszonych wyżej wrażliwych kwestiach. Na tych dwóch polach mamy w Polsce trudny do wygrania spór z przeciwnikami UE a wsparcie polityczne naszych liczących się sojuszników, tj. Francji i Niemiec, będzie bardzo pożyteczne dla pomyślnego zakończenia negocjacji i wygrania referendum.

Powrót do "Wiadomości" / Do góry