Strona główna
Wiadomości
Halina Borowska - Blog żony
Życiorys
Forum
Publikacje
Co myślę o...
Wywiady
Wystąpienia
Kronika
Wyszukiwarka
Galeria
Mamy Cię!
Ankiety
Kontakt
Wiadomości / 28.11.02, 16:51 / Powrót

W Brukseli o negocjacjach i rozszerzeniu UE

Na zaproszenie Przewodniczącego Belgijskiej Izby Reprezentantów, Hermana de Croo w dniach 25-27 listopada br. Marszałek Marek Borowski przebywał z wizytą oficjalną w Królestwie Belgii, gdzie odbył szereg spotkań z politykami i biznesmenami oraz wziął udział w XIV spotkaniu przewodniczącego PE Pata Coxa z przewodniczącymi parlamentów krajów kandydujących. Mówi Marek Borowski: - Wiodącym tematem rozmów były problemy związane z zakończeniem negocjacji w grudniu br. oraz ratyfikacją traktatu akcesyjnego. We wszystkich wystąpieniach i rozmowach dwustronnych apelowałem do partnerów unijnych o wykazanie elastyczności w negocjacjach oraz podkreślałem nasze realistyczne obawy w odniesieniu do nierównego traktowania przez UE. Wyraziłem również nasz niepokój w kwestii terminu rozszerzenia (1 maja 2004 r.), zbyt bliski dacie wyborów do PE (22 czerwca 2004 r.), w których - w razie opóźnień ratyfikacji przez parlamenty narodowe - Polska nie będzie mogła wziąć udziału. Wyznaczona data rozszerzenia pozostawia też ryzyko, iż podpiszemy traktat akcesyjny w kwietniu 2003 r. z Unią w dzisiejszym kształcie a będziemy wchodzić do zupełnie innej Unii, tej zmienionej na mocy ustaleń konferencji międzyrządowej w Rzymie w grudniu 2003 r. Wskazałem na konieczność przyjęcia rozwiązania, zapewniającego nam prawa głosu w tym względzie. Generalnie, wszyscy rozmówcy podkreślali, iż główne siły polityczne w Belgii opowiadają się za rozszerzeniem i przyjęciem Polski, ich stosunek do naszego kraju jest pozytywny a dobrą reputacją cieszą się nawet Polacy nielegalnie zatrudniani na rynku belgijskim. Zabiegałem o dotrzymanie terminu ratyfikacji, i jak mnie zapewniono, nie istnieje ryzyko ewentualnego opóźnienia, pomimo, iż traktat akcesyjny będzie musiał być ratyfikowany w Belgii przez parlamenty na poziomie federalnym oraz regionalnym (ogółem przez 7 parlamentów). Problem ratyfikacji poruszyłem także na spotkaniu z przewodniczącym Parlamentu Europejskiego, Patem Coxem, zwracając się z wnioskiem, który stał się ustaleniem z tego spotkania, o wystąpienie na piśmie do przewodniczących parlamentów "15-stki" w sprawie przyjęcia harmonogramu ratyfikacji traktatu akcesyjnego. Podziękowałem przewodniczącemu Coxowi za cenne inicjatywy w przybliżaniu PE parlamentom narodowym.

Powrót do "Wiadomości" / Do góry