Strona główna
Wiadomości
Halina Borowska - Blog żony
Życiorys
Forum
Publikacje
Co myślę o...
Wywiady
Wystąpienia
Kronika
Wyszukiwarka
Galeria
Mamy Cię!
Ankiety
Kontakt
Wiadomości / 02.04.04, 11:13 / Powrót

Wizyta Przewodniczącego Izby Narodowej Austrii w Sejmie

Na zaproszenie Marszałka Sejmu Marka Borowskiego 1 kwietnia br. przebywała w Polsce delegacja parlamentarzystów austriackich na czele z Przewodniczącym Izby Narodowej (Nationalrat) Andreasem Kholem . Mówi Marek Borowski: - Nasza rozmowa z Przewodniczącym A. Kholem była interesująca i pożyteczna dla obu stron, biorąc pod uwagę iż miała miejsce w czasie, kiedy następuje dynamiczny rozwój sytuacji politycznej w samej UE po ostatnim szczycie brukselskim, a na jej tle również sytuacji w Polsce. W czasie spotkania dokonaliśmy rzetelnej oceny pozycji Polski w przededniu (bo już za 30 dni) formalnego przystąpienia do UE oraz sytuacji społeczno - politycznej w naszym kraju, która w ostatnich dniach nabrała sporej dynamiki. Na wstępie rozmów bardzo pozytywnie oceniliśmy stan dotychczasowych stosunków dwustronnych, w tym bardzo dobrą współpracę międzyparlamentarną, co pozwala nam z optymizmem spojrzeć na wspólną przyszłość w Unii. W związku z tym podziękowałem mojemu rozmówcy za tę współpracę, jak również za dotychczasowe wspieranie przez Austrię polskiego stanowiska w sprawie utrzymania postanowień nicejskich w projekcie unijnego traktatu konstytucyjnego. Wymieniając poglądy na kwestie problemów i napięć społecznych w końcowej fazie procesu akcesji Polski do UE, poinformowałem Przewodniczącego A. Khola, iż ostatnie spory w UE wokół projektu unijnej konstytucji i systemu głosowania w Radzie UE, reformy wspólnej polityki rolnej dyskryminującej polskich rolników (także z pozostałej 10-tki krajów wstępujących) oraz wewnętrzne podziały na tle konfliktu w Iraku, w dużym stopniu przyczyniły się do wzrostu eurosceptycyzmu w Polsce oraz przyniosły więcej obaw niż nadziei dla polskiego społeczeństwa. W dodatku ogólny spadek zaufania społecznego na tle problemów gospodarczych i trudnej sytuacji politycznej, nie tworzą dobrego klimatu w Polsce przed pierwszymi, historycznymi wyborami do Parlamentu Europejskiego, które odbędą się 13 czerwca br. Mój rozmówca podkreślił, że w związku m.in. z kryzysową sytuacją w samej Unii, wśród austriackiej opinii publicznej utrzymuje się również spory sceptycyzm (w proporcji 50:50), co nie odpowiada faktycznym osiągnięciom i korzyściom, jakie odniósł ten kraj po wejściu do UE (wstąpienie do strefy euro i spadek inflacji z 3 proc do 1,5 proc, swoboda podejmowania pracy, szanse gospodarcze itp.). Wskazał przy tym na fakt, iż pomimo tego, że spokojnie odbyło się wstąpienie Austrii do UE, to jednak najtrudniejszym problemem natury psychologicznej było dla austriackiej opinii publicznej wejście tego kraju do Układu Schengen oraz przyjęcie wspólnej waluty euro. Podzieliliśmy opinię, że naszym wspólnym wyzwaniem wobec podobnych pesymistycznych nastrojów społecznych w naszych krajach przed czerwcowymi wyborami europejskimi, powinno być dotarcie do społeczeństwa z przesłaniem o roli Parlamentu Europejskiego w realizacji europejskiego projektu. Uznaliśmy, iż cenną rzeczą a zarazem kluczową kwestią, z punktu widzenia zbliżających się europejskich wyborów, powinno być zamknięcie negocjacji w sprawie unijnej konstytucji najpóźniej na przełomie maja i czerwca br. Strona austriacka przyjęła z zadowoleniem wolę Polski idącą w kierunku wypracowania rozsądnego kompromisu, który będzie gwarantował pozycję Polski i Hiszpanii na porównywalnym poziomie jak ustalono to w Nicei. Wspólnie z rozmówcą wyraziliśmy też nadzieję na zacieśnienie współpracy naszych parlamentów w przyszłości, w związku z perspektywą wzmocnienia ich roli w procesie integracji europejskiej, jak i wzmocnienia roli Parlamentu Europejskiego w świetle możliwości nowych rozwiązań zawartych we wspomnianym projekcie unijnej konstytucji.

Powrót do "Wiadomości" / Do góry