Strona główna
Wiadomości
Halina Borowska - Blog żony
Życiorys
Forum
Publikacje
Co myślę o...
Wywiady
Wystąpienia
Kronika
Wyszukiwarka
Galeria
Mamy Cię!
Ankiety
Kontakt
Wiadomości / 11.05.05, 16:36 / Powrót

Oczekiwania SDPL wobec rządu

Klub SDPL zwrócił się do premiera Marka Belki o określenie priorytetów jego rządu oraz zasad, w oparciu o które będą one realizowane. Równocześnie przedstawił własne oczekiwania. Mówi Marek Borowski: - Nie zamierzamy zawierać z rządem kolejnego kontraktu na czas jego dalszego trwania, na wzór tego, który spisaliśmy rok temu, gdy rząd Belki zabiegał o sejmowe poparcie. Głosowaliśmy za rozwiązaniem Sejmu i zakończeniem misji premiera Belki. Sejm się nie rozwiązał, uważamy więc, że trzeba starać się przejść okres do zakończenia kadencji w sposób maksymalnie efektywny i korzystny dla kraju. Pomysły (wysuwane przez PSL, Samoobronę i SLD)dotyczące konstruktywnego wotum nieufności to są "gry i zabawy" ludu sejmowego. Podjęcie takiej procedury na 4,5 miesiąca przed wyborami oznaczałaby destabilizację sceny politycznej, choć posłowie głosujący przeciwko samorozwiązaniu Sejmu deklarowali, że kierują się właśnie chęcią zapobieżenia destabilizacji. W trakcie kontraktu mieliśmy przychylne nastawienie do rządu, teraz przeszliśmy do neutralnego i utrzymamy je do końca oceniając odrębnie każdą decyzję rządu. Wśród naszych oczekiwań nie ma tzw. kiełbasy wyborczej. Po pierwsze, interesuje nas, jakie czynności zostały lub będą podjęte w związku z wyrokiem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu w sprawie Hutten - Czapska versus Polska z 19 kwietnia br. oraz informacja na temat inicjatywy zabezpieczającej ochronę praw lokatorów na podstawie art. 76 Konstytucji RP. Po drugie, zależy nam na przedstawieniu przez rząd - w możliwie najkrótszym czasie - aktów wykonawczych do ustaw zmieniających ustawy o służbie cywilnej i o pracownikach samorządowych. Chodzi o to, aby jak najszybciej wdrożyć przepisy, wprowadzające zatrudnienie pracowników według kryterium kompetencyjnego, a nie znajomości i partyjnych koneksji, mają one bowiem przełomowe znaczenie dla walki z korupcją. Po trzecie, oczekujemy informacji o dacie przekazania do Sejmu jednolitego (zawierającego poprawki) tekstu Traktatu Konstytucyjnego UE oraz powiadomienia nas, czy rząd postanowił o terminie przeprowadzenia kampanii traktatowej oraz zdecydował już, by - wspólnie z marszałkiem Sejmu i szefami ugrupowań politycznych - przygotować referendum traktatowe, czy też pozostawi to swoim następcom. Po czwarte, domagamy się jasnego stanowiska rządu dotyczącego realizacji obietnicy związanej z poselskimi projektami ustaw o zwrocie VAT z tytułu budownictwa mieszkaniowego. Po piąte, oczekujemy konsekwentnego poparcia przez ministerstwo edukacji zaproponowanych przez SDPL zmian w systemie wsparcia materialnego dla studentów. Po szóste - sprawozdania z realizacji rządowego programu "Posiłek dla potrzebujących", zwłaszcza - informacji o zabezpieczeniu brakujących na realizację tego zadania 50 mln zł. Po siódme, domagamy się pozytywnego stanowiska rządu dla idei negocjowania wskaźnika waloryzacji rent i emerytur na forum Komisji Trójstronnej ds. Społeczno-Gospodarczych. Negatywne stanowisko rządu jest w tej sprawie niezrozumiałe. Rząd nie może w tak ważkiej kwestii wyłączać 9 mln obywateli z dialogu społecznego.

Powrót do "Wiadomości" / Do góry