Strona główna
Wiadomości
Halina Borowska - Blog żony
Życiorys
Forum
Publikacje
Co myślę o...
Wywiady
Wystąpienia
Kronika
Wyszukiwarka
Galeria
Mamy Cię!
Ankiety
Kontakt
Wiadomości / 13.01.06, 19:11 / Powrót

Nieprawdziwe argumenty - Oświadczenie Marka Borowskiego

Podczas rozmowy z Jolantą Pieńkowską w Salonie Politycznym Trójki w dniu 13 stycznia, premier Kazimierz Marcinkiewicz, odpowiadając na zarzut dziennikarki, że nigdy nie było takiej sytuacji, żeby marszałek Sejmu zabronił posiedzeń wszystkich komisji sejmowych, powiedział, cytuję: "ja pamiętam sytuację, w której marszałek Marek Borowski w ogóle zakazał zwoływania komisji sejmowych w czasie obrad Sejmu. Więc takich sytuacji było już wiele."
Wyjaśniam, że w czasie, kiedy byłem marszałkiem, Sejm był często przedmiotem krytyki z powodu tego, że posłowie nie uczestniczyli w obradach plenarnych. Swoją nieobecność tłumaczyli tym, że byli w tym czasie na posiedzeniu komisji sejmowej.
W związku z tym wydałem zarządzenie, oparte na regulaminie Sejmu, by posiedzenia komisji odbywały się przede wszystkim (a nie wyłącznie) w tygodniach, kiedy Sejm nie obraduje, tak aby w dniach posiedzeń plenarnych Sejmu mogli uczestniczyć w jego obradach.
Ogromna liczba ustaw do uchwalenia, a tym samym częste posiedzenia Sejmu spowodowały jednak, że zarządzenie to bardzo szybko okazało się nierealne i posiedzenia komisji musiały być zwoływane także w dniach posiedzeń Sejmu.
Marszałek Marek Jurek zabronił 12 stycznia obradować komisjom, bo - jak oświadczył - dochodzą do niego sygnały, że mogą na tych komisjach dziać się różne złe rzeczy. Oczywiście, "złe" dla PiS. Tak więc, jak z tego wynika, moja decyzja i decyzja Marka Jurka to sprawy zupełnie nieporównywalne.
Nie wierzę, aby premier, a wówczas poseł Kazimierz Marcinkiewicz tego nie pamiętał. Sądzę raczej, że za wszelką cenę próbował bronić decyzji swojego marszałka. Szkoda, że dobierając nieprawdziwe argumenty.

Pan
Kazimierz Marcinkiewicz
Prezes Rady Ministrów


Szanowny Panie Premierze,
W związku z wypowiedzią Pana Premiera w Salonie Politycznym Trójki w dniu 13 stycznia br. przekazuję swoje oświadczenie w tej sprawie. Mam nadzieję, że przy najbliższej okazji zechce Pan Premier sprostować swoją wypowiedź.

Z poważaniem

Marek Borowski
Przewodniczący
Socjaldemokracji Polskiej

Powrót do "Wiadomości" / Do góry