Strona główna
Wiadomości
Halina Borowska - Blog żony
Życiorys
Forum
Publikacje
Co myślę o...
Wywiady
Wystąpienia
Kronika
Wyszukiwarka
Galeria
Mamy Cię!
Ankiety
Kontakt
Wiadomości / 15.02.02, 14:58 / Powrót

Nowy ustrój Warszawy

15 lutego Sejm uchwalił ustawę o ustroju miasta stołecznego Warszawy, w myśl której stolica ma być jednolitym organizmem - gminą na prawach powiatu, na której czele stanie prezydent - a nie, jak dotąd, zlepkiem gmin. Dotychczasowe gminy będą dzielnicami (razem z dzielnicami Centrum będzie ich 17) a na ich czele staną burmistrzowie. Komentarz Marka Borowskiego: - Krytycy projektu podkreślali, iż jest to scentralizowany system, który spowoduje, że zniknie dotychczasowa samodzielność gmin, a ich mieszkańcy "nie będą u siebie". Nieprawda. Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej wyciągnęła wnioski z konsultacji z mieszkańcami Warszawy. W rezultacie w każdej z 17 dzielnic mieszkańcy będą wybierać radnych, a ci z kolei wybiorą ze swego grona burmistrza. We wszystkich poprzednich koncepcjach zarząd dzielnicy miał być wskazywany przez prezydenta. Ustawa gwarantuje też dzielnicom pewien poziom dochodów oraz powierza im wiele zadań, a więc nie wszystko będzie zależało od decyzji centralnych. Dzielnice samorządowe to jest coś nowego. Szukaliśmy takiego kształtu ustroju Warszawy, który mógłby pogodzić z jednej strony aspiracje samorządowe mieszkańców, a z drugiej strony, możliwości zarządzania takim wielkim organizmem, jakim jest stolica. Do tej pory problemem było przyjęcie jednego spójnego planu zagospodarowania przestrzennego, nie można było sprawnie realizować inwestycji, w tym drogowych, na które potrzebna była zgoda gmin i znaczne środki. Gminy miały własne "polityki" w zakresie gospodarowania przestrzenią, zaś co do pieniędzy, to dobrowolnie wpłacały na konto Rady Warszawy różne kwoty, choć ich dochody były często niezłe. Większość innych europejskich metropolii jest zarządzana w podobny sposób, jak to dziś przyjęliśmy.

Powrót do "Wiadomości" / Do góry